Υπεύθυνος Διαχείρισης και Εμπορίας Νωπών Οπωροκηπευτικών

.