Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα που προέκυψαν κατόπιν ενημέρωσης από το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για την ασφάλεια τροφίμων και ζωοτροφών (R.A.S.F.F.) της Ε.Ε., εντοπίστηκε επικίνδυνο βιολογικό αλεύρι, που παράγεται στην Γερμανία και εξάγεται σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες ανάμεσα στις οποίες είναι και η Ελλάδα. Στο συγκεκριμένο προϊόν ανιχνεύτηκαν αλκαλοειδή του τροπανίου σε επίπεδα πολύ υψηλότερα (190.4μg/kg ατροπίνη και 60.2μg/kg σκοπολαμίνη) από τα ανώτατα επιτρεπόμενα νομοθετικά όρια*. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών συμπτωμάτων στους καταναλωτές όπως ναυτία, υπνηλία και γενικότερη κατάπτωση. Άλλα προϊόντα που έχουν εντοπιστεί με τους εν λόγω επιμολυντές είναι διάφορα σνακ δημητριακών, πατατάκια, κοκ.

Τα εργαστήρια της TÜV AUSTRIA LABS είναι τα πρώτα διαπιστευμένα στην Ελλάδα για τον προσδιορισμό του συνόλου των αλκαλοειδών της πυρρολιζιδίνης και εκτελούν αναλύσεις για όλες τις κατηγορίες (αλκαλοειδή του τροπανίου, ερυσιβώδους όλυρας, αλκαλοειδή του οπίου, γλυκοαλκαολοειδή, κυανυούχα).

Το έμπειρο προσωπικό των εργαστηρίων μας είναι στη διάθεσή σας, για να σας ενημερώσει περαιτέρω στο τηλέφωνο 2102712498 ή μέσω email στο lab@tuv.at

­­­­­­­—————————————————————————————————

*Για τα ανώτατα όρια της νομοθεσίας μπορείτε να ανατρέξετε στους παρακάτω ευρωπαϊκούς κανονισμούς:

  • Ε.Κ. 2020/2040 για τα αλκαλοειδή πυρρολιζιδίνης (pyrrolizidine alkaloids)
  • E.K. 2021/1408 για τα αλκαλοειδή του τροπανίου (atropine/scopolamine)
  • Ε.Κ. 2021/1399 για τα αλκαλοειδή ερυσιβώδους όλυρας (ergot/sclerotia)
  • Ε.Κ. 2022/1364 για τα κυανογόνα γλυκοσίδια (hydrocyanic acid) και τις συστάσεις της Ε.Ε. 2022/561 για τα γλυκοσίδια (solanine/chaconine)

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer