Η TÜV AUSTRIA Hellas, διαπιστευμένος Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης από το Ε.ΣΥ.Δ. για Αρχικό και Περιοδικό Έλεγχο Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων διασυνδεμένων στο ηλεκτρικό δίκτυο βάσει του προτύπου ΕΝ 62446, το τελευταίο τετράμηνο έχει αναλάβει την επιθεώρηση και πιστοποίηση 105 νέων φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής μελλοντικής εγκατεστημένης ισχύος άνω των 83 MWp.
Παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βιώνει το επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας, η TÜV AUSTRIA Hellas εξακολουθεί να κατέχει ενεργό ρόλο στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όντας ο ηγέτης Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης στην Ελλάδα στις αρχικές επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις καθώς και στους περιοδικούς ελέγχους στα Φ/Β συστήματα.
Μέχρι σήμερα, έχει συνεργαστεί με 102 εταιρείες εγκατάστασης Φ/Β συστημάτων και με περισσότερους από 145 επενδυτές συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας, της αξιοπιστίας και συνεπακόλουθα της αποδοτικότητας των Φ/Β εγκαταστάσεων που έχει επιθεωρήσει, ενώ συνολικά διαχειρίζεται την επιθεώρηση, τον έλεγχο και την πιστοποίηση σε περισσότερα από 300 έργα στα φωτοβολταϊκά με συνολική ισχύ άνω των 200 MWp.

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer