Η TÜV AUSTRIA Hellas, σε συνεργασία με το μη κερδοσκοπικό οργανισμό Mediterranean Institute for Nature and Anthropos, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και την Ομάδα Βιοποικιλότητας του προγράμματος TERRA LEMNIA, προχώρησε στην ανάπτυξη του Ιδιωτικού Σχήματος Πιστοποίησης «Αγροτική Παράδοση & Βιοποικιλότητα».
Το σχήμα «Αγροτική Παράδοση και Βιοποικιλότητα», που αρχικά έχει ξεκινήσει να εφαρμόζεται στη Λήμνο, έχει ως κύριο σκοπό την πιστοποίηση της ταυτότητας αγροτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες για την παραγωγή τροφίμων και τα οποία παράγονται σε γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδος διατηρώντας και εφαρμόζοντας ένα ικανό σύνολο χαρακτηριστικών παραδοσιακών μεθόδων αγροτικής διαχείρισης, οι οποίες ενισχύουν τη βιοποικιλότητα και την εν γένει αειφορία του τοπικού περιβάλλοντος

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer