Η αναθεώρηση – έπειτα από 9 χρόνια – του πλέον αναγνωρισμένου διεθνώς προτύπου για την Ασφάλεια Πληροφοριών ISO 27001 είναι γεγονός και ο Διευθυντής Ελέγχων Συστημάτων Πληροφορικής της TÜV AUSTRIA Hellas, κ. Θ. Μητσάκος αναλύει στο IT Security Professional τις κυριότερες αλλαγές.
Διαβάστε περισσότερα: https://bit.ly/3VA1AZ2