Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης, έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εκτιμώντας την επιδημική έκρηξη της COVID-19 και την επακόλουθη κρίση στον τομέα της δημόσιας υγείας τα οποία αποτελούν μια άνευ προηγουμένου πρόκληση για τα κράτη μέλη και συνιστούν τεράστια επιβάρυνση για τις εθνικές αρχές, τα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης, τους πολίτες της Ένωσης και τους οικονομικούς φορείς, αποφάσισε προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, το υψηλό επίπεδο προστασίας της δημόσιας Υγείας και της ασφάλειας των ασθενών, η ασφάλεια δικαίου και η αποφυγή τυχόν διαταραχών της αγοράς, να αναβληθεί η εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 κατά ένα έτος.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο site της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο ακόλουθο link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1588057930648&uri=CELEX:32020R0561

 

 

 

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer