Οι νέοι Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα οι Καν. ΕΕ 2015/1005 και Καν. ΕΕ 2015/1006 της 26 Ιουνίου 2015, όχι μόνο τροποποιούν τα ανώτατα επιτρεπόμενα επίπεδα του Καν. ΕΚ 1881/2006 για το μόλυβδο και το ανόργανο αρσενικό στα τρόφιμα, αλλά θέτουν για πρώτη φορά μέγιστα όρια αυτών σε κάποιες κατηγορίες τροφίμων ευρείας κατανάλωσης ακόμα και από ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού.

Για την γενικότερη ανάγκη τροποποίησης των μέχρι πρότινος ανώτατων ορίων για τα εν λόγω βαρέα μέταλλα σε κάποια τρόφιμα, καθώς και την επέκτασή τους σε νέα τρόφιμα, λήφθηκαν υπόψη γνωμοδοτήσεις προηγούμενων ετών της ομάδας ‘CONTAM-Panel of Contaminants’ της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA).

Βάσει αυτών, οι δυνητικά μείζονες δυσμενείς επιδράσεις από την κατανάλωση του μόλυβδου, αφορούν στην ανάπτυξη νευροτοξικότητα στα μικρά παιδιά και καρδιαγγειακών συνεπειών και νεφροτοξικότητας στους ενηλίκους, ενώ το ανόργανο αρσενικό ενοχοποιείται τεκμηριωμένα για την πρόκληση καρκίνου του πνεύμονα, της ουροδόχου κύστης, καθώς και του δέρματος.

Συνεπεία αυτών, με τον Καν. ΕΕ 2015/1005 καταρχήν τροποποιούνται τα όρια του μόλυβδου στα παρασκευάσματα για βρέφη πρώτης και δεύτερης βρεφικής ηλικίας, καθώς και στα τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς που προορίζονται ειδικά για βρέφη και μικρά παιδιά. Παράλληλα, τροποποιούνται τα επίπεδα του μόλυβδου σε φρούτα, χυμούς φρούτων, οίνο και κεφαλόποδα ενώ εισάγεται για πρώτη φορά μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο στο μέλι καθώς και στα καρποφόρα λαχανικά (πχ καλαμπόκι).

Με τον Καν. ΕΕ 2015/1006, καθορίζεται επίσης για πρώτη φορά μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο ανόργανου αρσενικού σε τρόφιμα και συγκεκριμένα για το ρύζι, για τα προϊόντα με βάση το ρύζι όπως ρυζογκοφρέτες, γαλέτες ρυζιού κ.α., καθώς και για το ρύζι που προορίζεται για παραγωγή τροφίμων για βρέφη και μικρά παιδιά.

Και οι δύο παραπάνω Κανονισμοί θα τεθούν σε εφαρμογή από 01/01/2016. Τα τρόφιμα που δεν συμμορφώνονται με τα εν λόγω μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα, αλλά που έχουν τοποθετηθεί νόμιμα στην αγορά πριν την ημερομηνία εφαρμογής των Κανονισμών, μπορούν να συνεχίσουν να διατίθενται έως και την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητάς τους ή την τελική ημερομηνία λήξης τους.

Τέλος, με τον Καν. ΕΕ 2015/1137 της 13 Ιουλίου 2015, καθορίζεται ως νέο μέγιστο επιτρεπόμενο επίπεδο ωχρατοξίνης Α΄ στο καρύκευμα Capsicum spp. η συγκέντρωση των 20 μg/kg, η οποία αυξάνεται έναντι αυτής των 15μg/kg που ίσχυε από 01/01/2015.

(Εισηγητής : Νικόλαος Γκιώνης)

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer