Το απερχόμενο έτος 2015, ανακηρύχθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ως το ‘Έτος των Εδαφών’, με στόχο να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με την προώθηση και την ενδυνάμωση της διεθνούς στήριξης για τη βιώσιμη διαχείριση των εδαφών.

Με τη Συμφωνία του Παρισίου στις 12 Δεκεμβρίου 2015, στην παγκόσμια διάσκεψη για την κλιματική αλλαγή,  195 χώρες δεσμεύτηκαν για τη διατήρηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη κάτω από τους 2°C, καθώς και για την λήψη πρωτοβουλιών ώστε αυτή να κρατηθεί ακόμα και κάτω από τους 1,5°C μέσα στα επόμενα 10 με 15 χρόνια.

Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος όμως, η ενίσχυση και η προώθηση κάθε φιλοπεριβαλλοντικής μεθόδου γεωργικής παραγωγής, με κύριο εκπρόσωπο αυτής τη Βιολογική Γεωργία, αλλά και την Γεωργία Ολοκληρωμένης Διασφάλισης , είναι περισσότερο από επιβεβλημένες. Και αυτό καθώς τα συστήματα παραγωγής τροφίμων, συμπεριλαμβανομένης της πρωτογενούς παραγωγής, ευθύνονται τουλάχιστον για το 1/3 των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον πλανήτη, όπως αναφέρεται σε σχετική καμπάνια της IFOAM (International Federation of Organic Agricultural Movements). Μόνο μάλιστα για την δεδομένη καλλιεργητική χρονιά, η παγκόσμια χρήση χημικών λιπασμάτων για τις καλλιέργειες, έχει υπολογιστεί ότι θα παράξει περισσότερες εκπομπές σε αέρια θερμοκηπίου, από ότι θα παράξουν όλα μαζί τα αυτοκίνητα και φορτηγά των ΗΠΑ, με συνέπεια την περαιτέρω υποβάθμιση και των εδαφών.

Για τα καλλιεργούμενα εδάφη, η περιεκτικότητα σε οργανικό άνθρακα αποτελεί βασική παράμετρο ένδειξης υγείας.

Τα υγιή δε εδάφη, διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Βάσει επιστημονικών δεδομένων, τα πλούσια σε οργανική ουσία (οργανικό άνθρακα) εδάφη λειτουργούν σαν σφουγγάρια που απορροφούν το νερό κατά τη διάρκεια των πλημμυρών και το αποδίδουν στα φυτά κατά τη διάρκεια περιόδων ξηρασίας. Αντίθετα, υποβαθμισμένα εδάφη με μικρή περιεκτικότητα σε οργανική ουσία απελευθερώνουν επιπλέον συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην ατμόσφαιρα.

Η Βιολογική Γεωργία, ως αειφόρος μορφή γεωργία, συμβάλει τεκμηριωμένα στην αύξηση της οργανικής ουσίας των καλλιεργούμενων εδαφών.

Όμως καθώς τα δεδομένα συνεχώς μεταβάλλονται και στον γεωργικό τομέα, έτσι και η Βιολογική μέθοδος παραγωγής τροφίμων, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο παγκόσμιο κείμενο διαβούλευσης για τον εκσυγχρονισμό της στρατηγικής της “Organic 3.0”, πρέπει να περάσει από τη θέση της στη γωνία της γεωργικής παραγωγής, στην επικρατούσα τάση και να τοποθετήσει τα οργανικά συστήματα, ως μέρος των πολλαπλών λύσεων που απαιτούνται για τις τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας.

Προς την κατεύθυνση αυτή, μια νέα σημαντική διεθνής πρωτοβουλία “4 τοις χιλίοις” με τις ρίζες της στη Γαλλία, αναπτύχθηκε στον απόηχο της Συμφωνίας του Παρισίου, αποσκοπώντας στη βελτίωση του επιπέδου δέσμευσης του άνθρακα στα εδάφη μέσω γεωργικών πρακτικών προσαρμοσμένων στις τοπικές συνθήκες κάθε περιοχής με οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια.

Η TÜV AUSTRIA HELLAS με πυξίδα της μια ακόμα επιτυχημένη προσπάθεια, για το έτος που ολοκληρώνεται, στην υποστήριξη μέσω των παρεχόμενων υπηρεσιών της στην πιστοποίηση, την εκπαίδευση και την ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων στον Αγρο-Διατροφικό Τομέα με προσανατολισμό στην αειφορία της παραγωγής, έχει θέσει ήδη τους στόχους της και για τη νέα χρονιά με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Άλλωστε για την ανάγκη του πλανήτη μας να μπορεί να εξασφαλίσει τη διατροφή 9,5 δισεκατομμυρίων ανθρώπων το 2050, ο σεβασμός στο περιβάλλον εν γένει, αποτελεί τη σημαντικότερη υποχρέωση όλων.

(Εισηγητής : Κων/νος Μαυρόπουλος)

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer