Απονομή πιστοποιητικών συστημάτων διαχείρισης στην Grafima AE από την TÜV AUSTRIA Hellas

Η TÜV AUSTRIA Hellas, ο κορυφαίος οργανισμός Πιστοποίησης και Επιθεωρήσεων, ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαδικασία πιστοποίησης της Grafima AE. Με την πιστοποίηση, επιβεβαιώνεται ότι η εταιρεία παροχής διαφημιστικών και εκτυπωτικών υπηρεσιών Grafima AE ικανοποιεί τις απαιτήσεις πολλαπλών συστημάτων διαχείρισης.

Η εταιρεία μας, Grafima AE, έχει από την πρώτη μέρα λειτουργίας της, κύριο στόχο να προσφέρει στην αγορά δημιουργικές προτάσεις που καλύπτουν τις απαιτήσεις κάθε επιχείρησης. Οι συνεχείς επενδύσεις μας σε προηγμένης τεχνολογίας εξοπλισμό και ειδικά καταρτισμένο προσωπικό μας έχουν καταστήσει μία από τις πλέον αξιόλογες εταιρείες στο χώρο, αντιμετωπίζοντας κάθε πρόκληση δημιουργικά και αποτελεσματικά. Έτσι, ασπαζόμενοι τη φιλοσοφία της TÜV AUSTRIA Hellas ότι η πιστοποίηση είναι πολιτισμός, είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για την πρόσφατη απονομή που βεβαιώνει την προσήλωσή μας στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών.

Η Grafima AE, πιστοποιήθηκε με τα πρότυπα ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 και FSC- FSC® chain of custody (CoC) CoC. Έτσι, βεβαιώνεται η ικανότητα της εταιρείας να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες, με άξονα τις απαιτήσεις των πελατών και της νομοθεσίας (ISO 9001:2015). Παράλληλα, η εταιρεία μας πιστοποιήθηκε για την ικανότητά της να εφαρμόζει ένα άρτιο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001:2015).

Μέσω της πιστοποίησης FSC® chain of custody (CoC) η εταιρία συμμορφώνεται με τις αρχές που έχει ορίσει ο διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός Forest Stewardship Council® και στηρίζει το έργο του το  οποίο προωθεί την περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική Βιώσιμη διαχείριση των δασών Παγκοσμίως

O Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Grafima AE, Θοδωρής Ευθυμιάδης, δήλωσε: «Η πιστοποίηση της Grafima ΑΕ από την TÜV AUSTRIA Hellas αποδεικνύει την εξέλιξη της εταιρείας μας με στόχο την συνεχή  βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, και την συνεχή αναβάθμιση των εσωτερικών λειτουργιών».

Ανταποκρινόμενη στις αλλαγές της αγοράς, η Grafima ΑΕ προσαρμόζεται στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις και γι’ αυτό παραμένει σταθερή ως μια εκ των κορυφαίων εταιρειών στο είδος της.

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer