Ιατρικός έλεγχος προσωπικού, διατροφή και κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων στους δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ 3758 Β, 25.10.2017 , η Υγειονομική Διάταξη που αφορά τους βρεφικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς της χώρας.

Σε αυτήν αναφέρεται ρητά ότι το προσωπικό των Σταθμών υποχρεούται να διαθέτει πιστοποιητικό υγείας,  το οποίο θα ανανεώνεται κάθε δύο έτη. Επιπλέον του πιστοποιητικού απαιτείται ψυχιατρική εκτίμηση και δερματολογικός έλεγχος κάθε δύο έτη.

Αναφορά γίνεται για την παρασκευή των γευμάτων εντός των παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών σχετικά με την τήρηση των κανόνων υγιεινής, ώστε να διασφαλίζεται όσο το δυνατόν καλύτερα η υγιεινή των γευμάτων και να προλαμβάνονται τα τροφιμογενή νοσήματα. Οι υπεύθυνοι των μονάδων πρέπει να μεριμνούν για την προετοιμασία και τον ορθό χειρισμό των τροφίμων. Γι’ αυτόν το λόγο το προσωπικό που ασχολείται με την προετοιμασία και το χειρισμό τροφίμων πρέπει να λαμβάνει εκπαίδευση για την υγιεινή των τροφίμων.

Επισημαίνεται επιπλέον, ότι οι παιδικοί, βρεφικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί που παρασκευάζουν και διαθέτουν γεύμα, οφείλουν να θεσπίζουν, εφαρμόζουν και διατηρούν διαδικασίες βάσει των αρχών HACCP (άρθρο 5 και 6 της υπουργικής απόφασης 47829/2017/ΦΕΚ 2161/τ.Α), λαμβάνοντας υπόψιν ότι απευθύνονται σε ευαίσθητη ομάδα καταναλωτών. Αξίζει να αναφερθεί, ότι δεν απαιτείται η πλήρης ανάπτυξη του Συστήματος αυτοελέγχου, όταν επιτυγχάνεται ο έλεγχος των κίνδυνων στα τρόφιμα μέσω των προαπαιτούμενων προδιαγραφών είτε συνοδεύονται από την χρήση οδηγών ορθής πρακτικής είτε όχι.

Στο Παραρτημα I της διάταξης, υπάρχει ενδεικτικό διαιτολόγιο ανάλογα με την ηλικία (νήπια >2,5 ετών, βρέφη 1,5 ετών – 2,5 ετών και βρέφη 6 μηνών – 18 μηνών), μερίδες – ποσοτολόγιο ανάλογά τις ομάδες τροφίμων και τέλος γίνεται αναφορά σε χρήσιμες συμβουλές σχετικά με την σωστή διατροφή των παιδιών, π.χ. να αποφεύγονται τηγανητά τρόφιμα (πατάτες, κρέας, ψάρι, κροκέτες κά).

Στο παράρτημα II της παρούσας διάταξης, περιγράφονται αναλυτικά οι κανόνες για τον χειρισμό των τροφίμων και διάθεση των γευμάτων. Αξίζει να επισημανθεί ότι γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σχετικά με το μητρικό γάλα, που προσκομίζουν οι γονείς και συγκεκριμένα θα πρέπει  το μπουκάλι να φέρει ετικέτα με το όνομα του παιδιού και την ημερομηνία λήψης και πρέπει να φυλάσσεται στο ψυγείο (όχι στην πόρτα) για έως και 48 ώρες.

Από την ημέρα ενάρξεως ισχύος της παρούσας καταργείται το άρθρο 16 της υπ’αριθμ. Γ2α/οικ.4108/1988 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 546/1988 τ.Β΄). Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η TÜV AUSTRIA HELLAS, διαθέτοντας έμπειρο και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό για τον έλεγχο της ασφάλειας των τροφίμων, αποτελεί τον πλέον αξιόπιστο συνεργάτη για θέματα ασφάλειας τροφίμων στους δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το “Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων – ISO 22000” ακολουθήστε το σύνδεσμο https://www.tuvaustriahellas.gr/category_id=1&service_id=2

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer