• Ελληνικα
    • Αγγλικα

Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Έργα

METVET – Διακρατική Ανώτερη Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στον Τομέα του Μετάλλου

METVET – Διακρατική Ανώτερη Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στον Τομέα του Μετάλλου

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) και η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων, εταίροι του έργου «METVET – Διακρατική Ανώτερη Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στον...
Διακρατική Ανώτερη Επαγγελματική Κατάρτιση στον Τομέα του Μετάλλου

Διακρατική Ανώτερη Επαγγελματική Κατάρτιση στον Τομέα του Μετάλλου

Η TÜV AUSTRIA Hellas συμμετέχει στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έργου Erasmus+ MET VET με τίτλο «Διακρατική Ανώτερη Επαγγελματική Κατάρτιση στον Τομέα του Μετάλλου». Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις και τα παραδοτέα του έργου...
Διακρατική Ανώτερη Επαγγελματική Κατάρτιση στον Τομέα του Μετάλλου

METVET – Joint Higher VET Course in the Metal Sector

Χρονοδιάγραμμα έργου: 01.10.2018 – 31.12.2020 Το έργο «METVET – Joint Higher VET Course in the Metal Sector» προσδιόρισε αρχικά τα απαιτούμενα προσόντα για τους εγκαταστάτες αλουμινίου και στη συνέχεια στόχευσε στο σχεδιασμό ενός βασικού προγράμματος σπουδών, κοινής...
Τελική Σύσκεψη των Εταίρων του έργου GSS-VET στην Αθήνα

Τελική Σύσκεψη των Εταίρων του έργου GSS-VET στην Αθήνα

Την 13 και 14 Φεβρουαρίου 2020 διοργανώθηκε η τελική διήμερη σύσκεψη ων Εταίρων του έργου GSS-VET στην Αθήνα, με τη συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών, καθώς αυτό βρίσκεται πλέον στο τελικό του στάδιο. Έχοντας προσδιορίσει τα προσόντα που απαιτούνται για τους εγκαταστάτες...
EDUCATION & CERTIFICATION FRAMEWORK FOR BLUE CAREERS IN WATER SPORTS TOURISM (NAUTILUS)

EDUCATION & CERTIFICATION FRAMEWORK FOR BLUE CAREERS IN WATER SPORTS TOURISM (NAUTILUS)

  Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Θάλασσα και την Αλιεία Διάρκεια: 36 μήνες (01.11.2019 – 31.10.2022) Εταίροι: 6 από 4 Κράτη (Ελλάδα, Τουρκία, Ιταλία και Κύπρο) Ιστοσελίδα: https://nautiluscert.eu Επικοινωνία για την TÜV AUSTRIA HELLAS: κα. Β. Βαρδαλάχου,...

EDUCATION & CERTIFICATION FRAMEWORK FOR BLUE CAREERS IN WATER SPORTS TOURISM (NAUTILUS)

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Θάλασσα και την Αλιεία Διάρκεια: 36 μήνες (01.11.2019 – 31.10.2022) Εταίροι: 6 από 4 Κράτη (Ελλάδα, Τουρκία, Ιταλία και Κύπρο) Ιστοσελίδα: https://nautiluscert.eu Επικοινωνία για την TÜV AUSTRIA HELLAS: κα. Β. Βαρδαλάχου, Δ/ντρια...