Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Έργα

Ψηφιακή καινοτομία για τον έλεγχο και την πιστοποίηση στον αγροδιατροφικό τομέα

Ψηφιακή καινοτομία για τον έλεγχο και την πιστοποίηση στον αγροδιατροφικό τομέα

Η TÜV AUSTRIA Hellas συμμετέχει – στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon 2020 – στη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας δεδομένων (“TheFSM”= The Food SafetyMarket), για τον έλεγχο και την πιστοποίηση στον αγροδιατροφικό τομέα. Ως επικεφαλής για το TÜV AUSTRIA...
Διαδικτυακή συνάντηση της ομάδας του EUROMOB TOOL

Διαδικτυακή συνάντηση της ομάδας του EUROMOB TOOL

Στις 4 Μαρτίου 2021 διενεργήθηκε διαδικτυακά η 5η συνάντηση των εταίρων του προγράμματος EUROMOB TOOL. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν τα θέματα που αφορούσαν τις επιπτώσεις της πανδημίας στην κινητικότητα των εκπαιδευομένων και στις 4 ειδικότητες που...
Oλοκληρώθηκε το Ευρωπαϊκό Έργο «ΜΕΤ VET – Διακρατική Ανώτερη Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στον Τομέα Μετάλλου»

Oλοκληρώθηκε το Ευρωπαϊκό Έργο «ΜΕΤ VET – Διακρατική Ανώτερη Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στον Τομέα Μετάλλου»

Στο τέλος του 2020 ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Ευρωπαϊκό Έργο «ΜΕΤ VET – Διακρατική Ανώτερη Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στον Τομέα Μετάλλου», από όλους τους εταίρους. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε...
Τελευταίο συνέδριο για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Έργου ΜΕTVET

Τελευταίο συνέδριο για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Έργου ΜΕTVET

Την 17η Δεκεμβρίου 2020, η Ευρωπαϊκή Ένωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (EVTA – European Vocational Training Association) διοργάνωσε το τελικό διαδικτυακό συνέδριο για τη διάχυση των δράσεων και των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Έργου METVET – ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΩΤΕΡΗ...
METVET – Διακρατική Ανώτερη Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στον Τομέα του Μετάλλου

METVET – Διακρατική Ανώτερη Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στον Τομέα του Μετάλλου

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) και η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων, εταίροι του έργου «METVET – Διακρατική Ανώτερη Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στον...
Oλοκληρώθηκε το Ευρωπαϊκό Έργο «ΜΕΤ VET – Διακρατική Ανώτερη Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στον Τομέα Μετάλλου»

Διακρατική Ανώτερη Επαγγελματική Κατάρτιση στον Τομέα του Μετάλλου

Η TÜV AUSTRIA Hellas συμμετέχει στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έργου Erasmus+ MET VET με τίτλο «Διακρατική Ανώτερη Επαγγελματική Κατάρτιση στον Τομέα του Μετάλλου». Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις και τα παραδοτέα του έργου...