• Ελληνικα
    • Αγγλικα
Τελική Σύσκεψη των Εταίρων του έργου GSS-VET στην Αθήνα

Τελική Σύσκεψη των Εταίρων του έργου GSS-VET στην Αθήνα

Την 13 και 14 Φεβρουαρίου 2020 διοργανώθηκε η τελική διήμερη σύσκεψη ων Εταίρων του έργου GSS-VET στην Αθήνα, με τη συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών, καθώς αυτό βρίσκεται πλέον στο τελικό του στάδιο. Έχοντας προσδιορίσει τα προσόντα που απαιτούνται για τους εγκαταστάτες...
EDUCATION & CERTIFICATION FRAMEWORK FOR BLUE CAREERS IN WATER SPORTS TOURISM (NAUTILUS)

EDUCATION & CERTIFICATION FRAMEWORK FOR BLUE CAREERS IN WATER SPORTS TOURISM (NAUTILUS)

  Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Θάλασσα και την Αλιεία Διάρκεια: 36 μήνες (01.11.2019 – 31.10.2022) Εταίροι: 6 από 4 Κράτη (Ελλάδα, Τουρκία, Ιταλία και Κύπρο) Ιστοσελίδα: https://nautiluscert.eu Επικοινωνία για την TÜV AUSTRIA HELLAS: κα. Β. Βαρδαλάχου,...
Τρίτη διακρατική συνάντηση των εταίρων του Ευρωπαϊκού Έργου MET VET στην Αθήνα και δεύτερο Θεματικό Εργαστήρι

Τρίτη διακρατική συνάντηση των εταίρων του Ευρωπαϊκού Έργου MET VET στην Αθήνα και δεύτερο Θεματικό Εργαστήρι

Στις 03 & 04 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε επιτυχώς, στην Αθήνα και στις εγκαταστάσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, η τρίτη διακρατική συνάντηση των εταίρων του συγχρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε. προγράμματος ERASMUS+ MET VET. Στη συνάντηση παρουσιάστηκε και συζητήθηκε η πορεία...
H TÜV AUSTRIA Hellas στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ GSS-VET

H TÜV AUSTRIA Hellas στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ GSS-VET

Η TÜV AUSTRIA Hellas, μετά την έγκριση της πρότασης για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου έργου GSS-VET στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ «Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices – Sector Skill Alliances», αποτελεί επίσημα...
European traineeships and mobility skills certification online tool

European traineeships and mobility skills certification online tool

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ Key Action 2 Διάρκεια: 24 μήνες (03/09/2018-02/09/2020) Εταίροι: 7 από 5 Ευρωπαϊκές Χώρες (Ισπανία, Ελλάδα, Γαλλία, Φινλανδία και Πορτογαλία) Ιστοσελίδα: http://euromob.eu/ Επικοινωνία για την TÜV AUSTRIA HELLAS: κα. Β....
JOINT HIGHER VET COURSE IN THE METAL SECTOR (MET-VET)

JOINT HIGHER VET COURSE IN THE METAL SECTOR (MET-VET)

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ Key Action 3 Διάρκεια: 24 μήνες (01/10/2018-30/09/2019) Εταίροι: 7 από 4 Ευρωπαϊκές Χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Βέλγιο και Γερμανία) Ιστοσελίδα: https://www.metvet.eu/ Επικοινωνία για την TÜV AUSTRIA HELLAS: κα. Β. Βαρδαλάχου,...