• Ελληνικα
    • Αγγλικα
H TÜV AUSTRIA Hellas στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ GSS-VET

H TÜV AUSTRIA Hellas στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ GSS-VET

Η TÜV AUSTRIA Hellas, μετά την έγκριση της πρότασης για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου έργου GSS-VET στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ «Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices – Sector Skill Alliances», αποτελεί επίσημα...
European traineeships and mobility skills certification online tool

European traineeships and mobility skills certification online tool

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ Key Action 2 Διάρκεια: 24 μήνες (03/09/2018-02/09/2020) Εταίροι: 7 από 5 Ευρωπαϊκές Χώρες (Ισπανία, Ελλάδα, Γαλλία, Φινλανδία και Πορτογαλία) Ιστοσελίδα: http://euromob.eu/ Επικοινωνία για την TÜV AUSTRIA HELLAS: κα. Β....
JOINT HIGHER VET COURSE IN THE METAL SECTOR (MET-VET)

JOINT HIGHER VET COURSE IN THE METAL SECTOR (MET-VET)

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ Key Action 3 Διάρκεια: 24 μήνες (01/10/2018-30/09/2019) Εταίροι: 7 από 4 Ευρωπαϊκές Χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Βέλγιο και Γερμανία) Ιστοσελίδα: https://www.metvet.eu/ Επικοινωνία για την TÜV AUSTRIA HELLAS: κα. Β. Βαρδαλάχου,...