ην 19η Ιουλίου 2019, ολοκληρώθηκε επιτυχώς η δεύτερη συνάντηση των εταίρων του προγράμματος EUROMOB TOOL που πραγματοποιήθηκε στο Πόρτο και στις εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου (INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO). Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν τα θέματα που αφορούσαν την κινητικότητα των εκπαιδευομένων στις 4 ειδικότητες που έχουν επιλεγεί (Τεχνικοί Αυτοματισμών, Τεχνικοί Μηχανοτρονικής και φοιτητές Πληροφορικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων) καθώς και οι προδιαγραφές για την ανάπτυξη του εργαλείου EUROMOB TOOL που θα διευκολύνει την αναγνώρισης της διαφάνειας των αποκτηθέντων προσόντων των συμμετεχόντων στα προγράμματα της κινητικότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου και την ιστοσελίδα του Οργανισμού ή ακολουθήστε στο Facebook &  Twitter