Ολοκληρώθηκε η δεύτερη συνάντηση της ομάδας του GSS-VET στο Σαν Σεμπαστιάν της Ισπανίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναδείχτηκαν και συζητήθηκαν οι διαφορές στη σχετική νομοθεσία ανά χώρα συμμετοχής, οι οποίες και θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν κατά το σχεδιασμό των επαγγελματικών περιγραμμάτων, των εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς και την αντιστοίχηση τους στα επίπεδα του EQF.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου ή ακολουθήστε στο Facebook, Twitter & LinkedIn