Διαδικτυακή εκδήλωση ΣΕΒ και HellasCert για τα πρότυπα και την πιστοποίηση

 «O παραγωγικός μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας περνά μέσα από τις επενδύσεις στο σύστημα πιστοποίησης, στα πρότυπα και στις δομές ποιότητας»

Ο ΣΕΒ σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης (HellasCert), διοργάνωσαν διαδικτυακή εκδήλωση, με θέμα: «Τα πρότυπα και η πιστοποίηση ως εργαλείο άσκησης πολιτικής και οικονομικής ανάπτυξης», την Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου 2021.

Στην εκδήλωση, ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ κ. Αλέξανδρος Χατζόπουλος δήλωσε ότι «μπορούμε να απολαύσουμε στον μέγιστο δυνατό βαθμό τα οφέλη των προτύπων και κατ’ επέκταση της πιστοποίησης, αλλά βασική προϋπόθεση είναι η εύρυθμη λειτουργία του εγχώριου συστήματος που τα υποστηρίζει.  Για το λόγο αυτό η πολιτεία οφείλει να συνεχίσει να επενδύει στις υποδομές ποιότητας της χώρας, στην τυποποίηση, τη μετρολογία και τη διαπίστευση». Από την πλευρά του ο κ. Ιωάννης Καλλιάς, Πρόεδρος της HellasCert, επεσήμανε ότι «η σημασία της αξιολόγησης της συμμόρφωσης και της πιστοποίησης για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία είναι πρωταρχική. Η πανδημία και η επιτάχυνση της ψηφιακής μετάβασης της αγοράς φέρνουν νέες προκλήσεις για τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα της οικονομίας. H πιστοποίηση είναι ο καταλύτης ενεργοποίησης των δράσεων του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Η πιστοποίηση μας αφορά όλους!».

Η Γενική Γραμματέας Βιομηχανίας (ΓΓΒ) κα Θέμις Ευτυχίδου, τόνισε ότι «η ανασυγκρότηση και ο επανασχεδιασμός του μοντέλου ανάπτυξης, που θα βασίζεται στην έξυπνη παραγωγή, στα υψηλής προστιθέμενης αξίας είδη καθώς και σε εμπορεύσιμα, διεθνώς ανταγωνιστικά προϊόντα, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υποστηριχθεί χωρίς την ύπαρξη και αποδοτική λειτουργία του εθνικού συστήματος υποδομών ποιότητας. Η ΓΓΒ διαδραματίζει καίριο ρόλο στο εθνικό σύστημα υποδομών ποιότητας καθώς είναι υπεύθυνη, σε εθνικό επίπεδο, για την οριζόντια πολιτική των υποδομών ποιότητας, έχοντας παράλληλα αρμοδιότητα στην εποπτεία αγοράς του μεγαλύτερου μέρους των βιομηχανικών προϊόντων».  Ο κ. Κωνσταντίνος Αραβώσης, Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, σημείωσε ότι «το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει βάλει υψηλά στην ατζέντα του τα θέματα ενίσχυσης της πιστοποίησης, καθώς αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας, την ανάπτυξη αγοράς για βιώσιμα και ασφαλή προϊόντα, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και την προστασία του περιβάλλοντος. Για να το πετύχουμε αυτό: α) προωθούμε τη βελτίωση των περιβαλλοντικών πιστοποιήσεων μέσω του νέου πλαισίου για το Ecolabel (ΚΥΑ προς τελική υπογραφή) που εμπλέκει το ΕΣΥΔ και ιδιώτες αξιολογητές για τον εκσυγχρονισμό του θεσμού και β)υλοποιούμε στοχευμένες δράσεις που προβλέπονται στον Οδικό Χάρτη της Κυκλικής Οικονομίας και αφορούν στην ανάπτυξη προτύπων για δευτερογενή προϊόντα που προέρχονται από ροές αποβλήτων».

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης διακεκριμένοι ομιλητές από το εξωτερικό αναφέρθηκαν στις τεκτονικές αλλαγές που επίκεινται σε παγκόσμιο επίπεδο. Η κα Hanane Taidi, Director General, TIC Council, σημείωσε ότι «ολοένα και περισσότερο οι επιχειρήσεις στρέφονται στους φορείς πιστοποίησης για να τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν ένα ευρύ φάσμα προκλήσεων. Δεν πρόκειται πλέον για μια τυπική επιλογή, αλλά για μια επιλογή ουσίας, η οποία τις υποστηρίζει στο να κατανοήσουν την απαίτηση για μια γνήσια και ολιστική στρατηγική βιωσιμότητας, επαληθεύοντας την αποτελεσματική εφαρμογή της σε όλη την αλυσίδα αξίας», ενώ ο κ. Detlev Henze, Managing Director της TÜV TRUST IT GmbH, έδωσε έμφαση στην αδιαμφισβήτητη αξία της κυβερνοασφάλειας, επισημαίνοντας ότι, υιοθετώντας τα κατάλληλα πρότυπα, επιτυγχάνεται ουσιαστικά η απαιτούμενη ασφάλεια, η εμπιστοσύνη, αλλά και η ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αντιδρούν σωστά σε κρίσιμες φάσεις ή και σε σενάρια επίθεσης. Κάλεσε τέλος, τις επιχειρήσεις να δράσουν έγκαιρα, να επενδύσουν στην ασφάλεια των συστημάτων τους μέσω προτύπων και να μην αναμένουν τις κανονιστικές εξελίξεις, οι οποίες σύντομα θα καταστήσουν την πιστοποίηση επί της ουσίας υποχρεωτική.

Στο τελευταίο πάνελ, υπό τον συντονισμό του κ. Ροδόλφου Δρακούλη, Μέλους του Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ, αντάλλαξαν απόψεις για την ελληνική πραγματικότητα και τις βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν, οι αρμόδιοι συντελεστές για το εγχώριο σύστημα ποιότητας, μαζί με τις επιχειρήσεις. Ειδικότερα, ο κ. Κωνσταντίνος Κούρταλης, Πρόεδρος του ΕΣΥΔ, δήλωσε ότι «η διαπιστευμένη πιστοποίηση στον χώρο της κυβερνοασφάλειας και των ψηφιακών μέσων αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση για την ασφάλεια των προϊόντων και των υπηρεσιών, στην ουσία δηλαδή του ίδιου του καταναλωτή». Στην ομιλία του ανέδειξε την αναγκαιότητα της διαπίστευσης στις προκλήσεις της ψηφιακής μετάβασης και τον ενεργό ρόλο του ΕΣΥΔ στον τομέα αυτό, με στόχο την εξωστρέφεια και την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων. Στην παρέμβασή του, ο κ. Ιωάννης Μηχιώτης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΣΥΠ, τόνισε ότι «η εξωστρέφεια του ΕΣΥΠ, μέσω της συμμετοχής σε forum και όπου αιτηθεί από το σύνολο της επιχειρηματικής κοινότητας, και η συμβολή του στη χάραξη του εθνικού στρατηγικού πλαισίου και στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης είναι σημαντική, καθώς έχει αναγνωριστεί διεθνώς ο ρόλος των προτύπων στην εξέλιξη και ανάπτυξη μιας σύγχρονης επιχείρησης. Η πρόσφατη έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας θα λειτουργήσει θετικά και θα μετασχηματίσει το ΕΣΥΠ σε ένα σύγχρονο, δυναμικό και ευέλικτο φορέα». Στα οφέλη που προκύπτουν για μια επιχείρηση μέσα από την πιστοποίηση, όπως η συνεχής βελτίωση που συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα και στη βιωσιμότητά της αναφέρθηκε ο Δρ. Διονύσιος Σκαρμούτσος, Quality Assurance Director στην ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΑΕ, ενώ παρουσίασε και τα ζητήματα που προκαλούν υστέρηση στη διαδικασία έκδοσης των εναρμονισμένων προτύπων από την ΕΕ και τις δυνατότητες που υπάρχουν ώστε αυτή να γίνει αποτελεσματικότερη. Πλέον του θετικού ρόλου που διαδραματίζουν οι εμπλεκόμενοι θεσμικοί φορείς, ανέδειξε την ανάγκη ανάπτυξης σημάτων ποιότητας για προϊόντα του υποχρεωτικού τομέα – κατασκευές, ώστε να προστατευθεί η αγορά και οι επιχειρήσεις από αθέμιτες πρακτικές. Τέλος, ο Δρ. Δημήτριος Θεοδώρου, Quality Manager στην SARMEDLOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ υπογράμμισε ότι «η υιοθέτηση των απαιτήσεων διεθνών προτύπων και η πιστοποίηση με βάση αυτά, μπορούν να αποτελέσουν για τις επιχειρήσεις, ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα καθώς και ένα εργαλείο βελτίωσης όλων των πτυχών των δραστηριοτήτων τους. Τα οφέλη μεγιστοποιούνται όταν η πιστοποίηση αποτελεί στρατηγική επιλογή μιας επιχείρησης και έχει εξασφαλισμένη την έμπρακτη δέσμευση και υποστήριξη της ανώτατης διοίκησης».

Δείτε εδώ τις παρουσιάσεις, τo βίντεο της εκδήλωσης και όλες τις σχετικές πληροφορίες.       

Πρόσθετες πληροφορίες:

Ιστοσελίδα εκδήλωσης με όλο το υλικό: https://www.sev.org.gr/ekdiloseis/diadiktyaki-ekdilosi-sev-hellascert/

YouTube video εκδήλωσης: https://www.youtube.com/watch?v=fSjwSOFvp6M  

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer