Δεν είναι παραπλανητικό: Η απόφαση για τις κάψουλες καφέ  επιβεβαιώνει τα σήματα πιστοποίησης OK Compost

Σε μια δικαστική διαμάχη μεταξύ δύο κατασκευαστών εταιριών καψουλών καφέ, ο καταγγέλλων αιτήθηκε από τον εναγόμενο να αφαιρέσει το σήμα OK Compost από όλες τις συσκευασίες ισχυριζόμενος ότι το Σήμα είναι παραπλανητικό. Το Ανώτατο Δικαστήριο του Düsseldorf απέρριψε το αίτημα, επιβεβαιώνοντας την εγκυρότητα του σήματος πιστοποίησης ΟΚ Compost.

Η απόφαση του Δικαστηρίου στις 9 Ιουλίου 2020 αναφέρει ότι:

  • η σήμανση TÜV AUSTRIA OK αντικατοπτρίζει απόλυτα την Έκθεση Δοκιμών στις κάψουλες καφέ
  • Η Έκθεση Δοκιμών της TÜV AUSTRIA βασίζεται στο πρόγραμμα δοκιμών TÜV AUSTRIA για οικιακή κομποστοποίηση, όπου η Επιτροπή της ΕΕ ονόμασε «industry standard»
  • το σήμα συμμόρφωσης TÜV AUSTRIA OK compost HOME εκδόθηκε βάσει αποδεδειγμένων αποτελεσμάτων δοκιμής
  • η ένδειξη TÜV AUSTRIA OK compost HOME δεν είναι παραπλανητική
  • Το σήμα συμμόρφωσης TÜV AUSTRIA OK compost HOME βασίζεται σε καθορισμένα και κατανοητά κριτήρια
  • Η TÜV AUSTRIA πραγματοποίησε όλες τις δοκιμές σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας,  έχοντας διασφαλίσει την ανεξαρτησία και την επαγγελματική  ικανότητα

Το σύστημα πιστοποίησης TÜV AUSTRIA OK compost HOME, εγγυάται πλήρη βιοαποικοδομησιμότητα υπό συγκεκριμένες απαιτήσεις στον κήπο σας.

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Μ. Κόκκινος, OK Compost Scheme Manager, Telephone: 210 5220920, email: menelaos.kokkinos@tuv.at


www.okcompost.org