Στις 4 Μαρτίου 2021 διενεργήθηκε διαδικτυακά η 5η συνάντηση των εταίρων του προγράμματος EUROMOB TOOL. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν τα θέματα που αφορούσαν τις επιπτώσεις της πανδημίας στην κινητικότητα των εκπαιδευομένων και στις 4 ειδικότητες που έχουν επιλεγεί (Τεχνικοί Αυτοματισμών, Τεχνικοί Μηχανοτρονικής και φοιτητές Πληροφορικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων) καθώς και τη λειτουργία του εργαλείου EUROMOB TOOL που αναπτύχθηκε για να διευκολύνει στην αναγνώριση της διαφάνειας και στην πιστοποίηση των αποκτηθέντων προσόντων των συμμετεχόντων στα προγράμματα της κινητικότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου και την ιστοσελίδα του Οργανισμού ή ακολουθήστε στο Facebook &  Twitter