Η TÜV AUSTRIA Hellas συμμετέχει στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έργου Erasmus+ MET VET με τίτλο «Διακρατική Ανώτερη Επαγγελματική Κατάρτιση στον Τομέα του Μετάλλου».

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις και τα παραδοτέα του έργου εδώ.