Διαπιστεύσεις

Η TÜV AUSTRIA Hellas είναι Διαπιστευμένος Φορέας Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Τεχνικών Ελέγχων από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣY.Δ.) για το σύνολο σχεδόν των δραστηριοτήτων της, ενώ διαθέτει επίσης Διαπίστευση και/ή  Αναγνώριση και από άλλους Φορείς όπως: ACCREDIA, APMG, GLOBALGAP, IFS κλπ. Επίσης, είναι Κοινοποιημένος Φορέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με Αριθμό Κοινοποίησης 0906.

 

Δείτε αναλυτική και επικαιροποιημένη πληροφορία σχετικά με τις Διαπιστεύσεις της TÜV AUSTRIA Hellas από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣY.Δ.) εδώ.

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer