Η TÜV AUSTRIA HELLAS ολοκλήρωσε πρόσφατα με επιτυχία την πιστοποίηση του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001, ενώ έχει ήδη ολοκληρωθεί και η πιστοποίηση βάσει του ISO 27001 για τα αντικείμενα του Μητρώου Ονομάτων Internet με κατάληξη [.gr] και της υλοποίησης έργων πληροφορικής στην υγεία.

Τα πρότυπα ISO 9001 και ISO 27001 περιγράφουν ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας και ένα σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών αντίστοιχα, δείχνοντας έμπρακτα τη δέσμευση του οργανισμού για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών λαμβάνοντας πάντα υπόψη (λόγω και του ιδιαίτερου αντικειμένου) και την ασφάλεια.

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, που λειτουργεί από το 1983, συγκαταλέγεται ανάμεσα στα μεγαλύτερα και πιο άρτια οργανωμένα και εξοπλισμένα ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα. Από την απαρχή του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ-ΙΠ) έχει μια μακρά ιστορία και διεθνώς αναγνωρισμένη παράδοση στη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, στην ανάπτυξη εφαρμογών και προϊόντων και στην παροχή υπηρεσιών. Οι ερευνητικές κατευθύνσεις του ΙΤΕ-ΙΠ λαμβάνουν υπόψη τις τεχνολογίες αιχμής, τις σύγχρονες τάσεις, τις ερευνητικές και τεχνολογικές προκλήσεις διεθνώς, καθώς και τις ανάγκες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα.

Το ΙΤΕ-ΙΠ είναι πρωτοπόρος αρωγός στην εφαρμογή και υιοθέτηση των Τεχνολογιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Ελλάδα και στις προσπάθειες που γίνονται διεθνώς και στοχεύουν στην ανάπτυξη μίας Κοινωνίας της Πληροφορίας προσβάσιμης και αποδεκτής από όλους τους πολίτες.

Η TÜV AUSTRIA HELLAS είναι διαπιστευμένος οργανισμός επιθεώρησης και πιστοποίησης για έναν πολύ μεγάλο αριθμό προτύπων μεταξύ των οποίων και το ISO 27001 για την ασφάλεια πληροφοριών, το ISO 22301 για την επιχειρησιακή συνέχεια ενώ είναι και αναγνωρισμένη από την APMG για επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις σύμφωνα με το ISO 20000. Αυτή τη στιγμή, η TÜV AUSTRIA HELLAS κατέχει ηγετική θέση στην αγορά της πληροφορικής στα παραπάνω πρότυπα τόσο στην Ελλάδα όσο και στον ευρύτερο χώρο της ΝΑ Μεσογείου. Οι διαπιστεύσεις συνοδευόμενες από την αξιοπιστία και συνέπεια του ονόματος της TÜV AUSTRIA HELLAS επιβεβαιώνουν την ηγετική θέση που κατέχει στην αγορά των επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων συστημάτων διαχείρισης, ειδικά στα θέματα πληροφορικής.

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer