Με μία εκδήλωση – γιορτή, που πραγματοποιήθηκε την 1η Ιουλίου 2020, επισφραγίσθηκε η δωρεά ενός σύγχρονου Φωτοβολταϊκού συστήματος Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από τον ΕΛΠΕ Όμιλος Εταιρειών, στο ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΑΠΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Το συγκεκριμένο, «πράσινο», ουδέτερο περιβαλλοντικά έργο, που περιλαμβάνει 36 πάνελ υψηλών προδιαγραφών, χρηματοδοτήθηκε εξ’ ολοκλήρου από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

Η TÜV AUSTRIA Hellas, στο πλαίσιο της δράσης «ΑΚΟÜΜΕ & ΠΡΟΣΦΕΡΟÜΜΕ», διενήργησε δωρεάν τον έλεγχο της μελέτης και της τελικής εγκατάστασης καθώς και την πιστοποίηση του Φ/Β συστήματος, θέλοντας να υποστηρίξει τις δράσεις του ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΑΠΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer