Στο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον των τελευταίων ετών, ο αγροτικός τομέας αποδεικνύεται οριακά ανθεκτικός, συνεχίζοντας να δημιουργεί νέες ευκαιρίες απασχόλησης, παρ’ όλες τις πιέσεις που δέχεται λόγω της έντονης διεθνοποίησης της αγοράς τροφίμων. Έτσι, συζητώντας σε εθνικό επίπεδο για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενούς τομέα και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των αγροτικών προϊόντων, συμφωνούμε στην υπαρκτή ανάγκη ενδυνάμωσης του ανθρώπινου κεφαλαίου, των νέων αλλά και των παλαιότερων αγροτών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επαγγελματιών του αγροτικού τομέα, οι οποίοι διαθέτουν κυρίως εμπειρικές γνώσεις και δεξιότητες, οφείλουμε να στραφούμε σε μια «αγροτική κοινωνία γνώσης», μέσα από δράσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και  αξιολόγησης των προσόντων τους, με στόχο την αύξηση της ευελιξίας και της προσαρμοστικότητάς τους στα διεθνή δεδομένα και ζητούμενα.

Η TÜV AUSTRIA, γνωρίζοντας «εκ των έσω» την υφιστάμενη κατάσταση, καθώς βρίσκεται σε συνεχή επαφή με όλους τους εκπροσώπους της αγροδιατροφικής αλυσίδας, μέσα από την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ελέγχου, επιθεώρησης και πιστοποίησης αγροδιατροφικών προϊόντων και συστημάτων διαχείρισης, βάσει διεθνών και εθνικών προτύπων, προδιαγραφών και ιδιωτικών πρωτοκόλλων, αλλά και την παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στηρίζει έμπρακτα τους στόχους του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών (Ι.Γ.Ε.) για την ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας και την βελτίωση του επαγγελματικού επιπέδου των Ελλήνων αγροτών και προσφέρει Διαπιστευμένη Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων σε επαγγελματίες του αγροτικού τομέα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO/IEC 17024, ξεκινώντας από τους «Τεχνίτες Μελισσοκομίας». Τα πρώτα πιστοποιητικά απονεμήθηκαν στους επιτυχόντες Μελισσοκόμους, σε μια ειδική τελετή στο Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών (Ι.Γ.Ε.), την Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017.

Η Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων, αποτελεί μια διεθνώς αναγνωρισμένη και αποδεκτή διεργασία αξιολόγησης και περιοδικής αξιολόγησης  των προσόντων, δηλαδή των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, επαγγελματιών από διάφορους κλάδους. Το Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 17024 διασφαλίζει ότι τα προσόντα των επαγγελματιών αξιολογούνται αξιόπιστα και αντικειμενικά, από το Φορέα Πιστοποίησης, με καθορισμένες και διαφανείς απαιτήσεις και κριτήρια, επιτυγχάνοντας την εγκυρότητα και το δίκαιο των αποτελεσμάτων εξέτασης.

Η πολυετής εμπειρία του Ι.Γ.Ε. στην υλοποίηση στοχευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με συνεχώς νέα καινοτόμα προγράμματα σπουδών, σύμφωνα με τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής,  συνδυάζεται με τον καλύτερο τρόπο με την αξιοπιστία, την εγκυρότητα και τη διεθνή αναγνωρισιμότητα του ονόματος της TÜV AUSTRIA και προσφέρει στον επαγγελματία την αποδοχή του επιπέδου των προσόντων του στην Ελληνική και Διεθνή αγορά. Παράλληλα, το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Προσόντων που ο επαγγελματίας αποκτά, του κατοχυρώνει την επαγγελματική του ταυτότητα και ενισχύει την εμπιστοσύνη των πελατών του, για την τεχνογνωσία του, στην υλοποίηση των εργασιακών δραστηριοτήτων του.

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer