Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η επίσημη παρουσίαση του νέου εκπαιδευτικού προγράμματος Δια Βίου Μάθησης επιπέδου Advanced για τον τεχνικό και κατασκευαστικό κλάδο, με τίτλο:

“Αρχές Προστασίας, Συντήρησης & Δομητικές Επεμβάσεις βάσει του προτύπου ΕΛΟΤ EN 1504” το απόγευμα της Τρίτης, 20 Μαΐου στο εκπαιδευτικό κέντρο της TÜV AUSTRIA HELLAS.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο κος Αλέξανδρος Βραχνός, ειδικός σύμβουλος του κου Στρ. Σιμόπουλου, εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων έργων- του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

Κατά τη διάρκεια του OPEN DAY παρουσιάστηκε η δυνατότητα πλήρους παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαίδευσης της TÜV AUSTRIA ACADEMY (Hellas) λαμβάνοντας υπόψη τους πιεστικούς χρόνους της καθημερινότητας όλων των επαγγελματιών που πιθανώς θα ενδιαφέρονταν να το παρακολουθήσουν από απόσταση. Όλες οι εισηγήσεις θα μαγνητοσκοπούνται και θα είναι διαθέσιμες τόσο αυτές όσο και το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Θα δοθούν προσβάσεις (usernames & passwords) σε όλους τους συμμετέχοντες και θα υπάρχει και ανοιχτό forum το οποίο θα τρέχει μέσω της εν λόγω πλατφόρμας όπου οι συμμετέχοντες θα θέτουν ερωτήματα και θα απαντώνται από τους εισηγητές, ενώ, θα υπάρχει δυνατότητα και εξατομικευμένων συναντήσεων με τους εισηγητές προς επίλυση ερωτημάτων σε χρόνο που θα κανονίζεται απευθείας με τους εισηγητές. Καταληκτική ημερομηνία για δήλωση συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι η Τρίτη 27/5/2014 (εφόσον θα υπάρχει συμβατική παρακολούθηση στην τάξη) ή η Τετάρτη 11/6/2014 (εφόσον θα υπάρχει επιλογή παρακολούθησης μέσω web). Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος καταλήγει σε πιστοποιητικό τεχνικής επάρκειας από τον διαπιστευμένο οργανισμό πιστοποίησης προσώπων TÜV AUSTRIA CERT.

Επίσης, στην επίσημη παρουσίαση του προγράμματος, παρουσιάστηκαν και οι εκπαιδευτές: 17 διακεκριμένοι επιστήμονες που προέρχονται τόσο από το χώρο της Πανεπιστημιακής Κοινότητας και είναι σήμερα καθηγητές Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων της ημεδαπής και αλλοδαπής, όσο και εγνωσμένης αξίας στελέχη της αγοράς (τεχνικοί διευθυντές πολυεθνικών εταιρειών κάποιοι εκ των οποίων θα έρθουν απευθείας από τις μητρικές εταιρείες τους από το εξωτερικό για να διδάξουν).