Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Θάλασσα και την Αλιεία
Διάρκεια: 36 μήνες (01.11.2019 – 31.10.2022)
Εταίροι: 6 από 4 Κράτη (Ελλάδα, Τουρκία, Ιταλία και Κύπρο)
Ιστοσελίδα: https://nautiluscert.eu

Επικοινωνία για την TÜV AUSTRIA HELLAS: κα. Β. Βαρδαλάχου, Δ/ντρια Πιστοποίησης Προσώπων TÜV AUSTRIA HELLAS, 2105220920, εσωτερικό: 144, vivi.vardalachou@tuv.at

Περιγραφή έργου: Το όραμα του NAUTILUS είναι να δημιουργήσει επαγγελματίες με υψηλή κατάρτιση και εξειδίκευση, στο χώρο των θαλασσίων αθλημάτων που δεν χρησιμοποιείται μηχανοκίνητος εξοπλισμός, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν άριστες υπηρεσίες, να ενεργούν ως τοπικοί πρεσβευτές και να ευαισθητοποιούν όσους αθλούνται στη θάλασσα για την προστασία των θαλασσών και των ωκεανών καθώς και τη διατήρηση τους σε ασφαλή, καθαρή και υγιή κατάσταση.
Ειδικότερα για τους επαγγελματίες στο χώρο του τουρισμού και των θαλασσίων αθλημάτων, το NAUTILUS στοχεύει στα παρακάτω:
• Αποτύπωση των υπαρχουσών εκπαιδεύσεων και καταρτίσεων στο χώρο του τουρισμού και των θαλασσίων αθλημάτων παγκοσμίως και προσδιορισμός των πιθανών πρόσθετων αναγκών κατάρτισης
• Δημιουργία απαιτούμενων εργαλείων για την καλύτερη μαθησιακή εμπειρία των επαγγελματιών, όπως μεθοδολογίας κατάρτισης, επιπλέον εκπαιδευτικών θεματικών ενοτήτων, εάν απαιτείται, και ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τηλεκατάρτιση
• Δημιουργία ενός πλαισίου προσόντων και πιστοποίησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO/IEC 17024, για τους επαγγελματίες του χώρου καθώς και
• Πιλοτική εφαρμογή εκπαίδευσης και εξετάσεων πιστοποίησης που θα διενεργηθούν σε τρία Κέντρα Θαλασσίων Αθλημάτων και για τουλάχιστον 100 επαγγελματίες του χώρου
Στόχος του έργου είναι να επεκτείνει τα όρια της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, με τη συνεργασία ενός Πανεπιστημίου, τριών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο χώρο του τουρισμού και των θαλασσίων αθλημάτων, μιας Εταιρίας από το χώρο της πληροφορικής και ενός Φορέα Πιστοποίησης διεθνούς αναγνώρισης.

Η φιλοδοξία του NAUTILUS είναι να δημιουργήσει ελκυστικές θέσεις εργασίας στο χώρο του τουρισμού και των θαλασσίων αθλημάτων, προστατεύοντας το θαλάσσιο περιβάλλον και δημιουργώντας παράλληλα ευκαιρίες για τη νέα γενιά που είναι και θέλει να παραμείνει κοντά στη θάλασσα.