Το Υπουργείο Υγείας, σε συνέχεια της εγκυκλίου Δ1γ/Γ.Π/οικ.18154/14-3-2020 όπου θέτει ειδικά μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού SARS-COV-2 στις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, επανέρχεται με νέα εγκύκλιο Δ1γ/Γ.Π/οικ.19955,20.03.2020 όπου εντατικοποιεί τα μέτρα Υγιεινής σε επιχειρήσεις Αρτοποιείων και σε όλες τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών.

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων πρέπει να δίνουν έμφαση στην ενημέρωση των υπευθύνων των επιχειρήσεων για τα μέτρα προστασίας που θα πρέπει να λαμβάνουν από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.)
Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων πρέπει να μεριμνούν για τα παρακάτω:

  1. Τήρηση μέτρων υγιεινής του προσωπικού και διασφάλιση ότι το προσωπικό διαθέτει το κατάλληλο πιστοποιητικό υγείας. Τονίζεται επιπλέον η υποχρέωση των εργαζομένων για χρήση καθαρής στολής εργασίας και σκούφου καθώς επίσης προστατευτικής μάσκας και γαντιών μιας χρήσης όπου ειδικότερα για τα γάντια δίνονται σαφείς οδηγίες για την ορθή χρήση αυτών
  2. Τήρηση όλων των απαιτούμενων μέτρων υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων όπως απαιτούνται από τον Κανονισμό 852/2004 κατά την παρασκευή, μεταποίηση, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή, διακίνηση και προσφορά προς πώληση ή διάθεση αυτών
  3. Τήρηση των προαπαιτούμενων για την διασφάλιση της ασφάλειας τροφίμων (Καθαρισμός-Απολύμανση, Απεντόμωση – Μυοκτονία, Εκπαίδευση προσωπικού καθώς και καλό αερισμό του καταστήματος).

Επιπλέον, δίνεται έμφαση στον τρόπο διάθεσης των προϊόντων αρτοποιίας στο καταναλωτικό κοινό τα οποία πρέπει υποχρεωτικά να τοποθετούνται σε χάρτινο περιτύλιγμα.

Δίδεται τέλος έμφαση στο πλύσιμο των χεριών,στην τήρηση των ατόμων που θα εισέρχονται στην επιχείρηση τηρώντας τον Κανόνα 1 άτομο / 10 τ.μ καθώς και στην υποχρέωση ύπαρξης αλκοολούχου διαλύματος για χρήση από τους πελάτες.

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer