Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το θεωρητικό μέρος του πρώτου προγράμματος εκπαίδευσης των επιλεγμένων συνεργείων αεριοκίνησης.

Το πρόγραμμα το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από έμπειρους εκπαιδευτές-αξιολογητές της TÜV AUSTRIA HELLAS, έλαβε χώρα στα εργαστήρια οχημάτων της Σιβιτανιδείου Σχολής. Σε αυτό συμμετείχαν το ΤΕΙ Πειραιά καθώς και πέντε μεγάλες εταιρείες εισαγωγής εξαρτημάτων μετατροπής CNG.

Θα ακολουθήσει το πρακτικό μέρος της εκπαίδευσης το οποίο θα γίνει στους χώρους των επιλεγμένων συνεργείων και θα περιλαμβάνει πλήρεις μετατροπές.

Στόχος του έργου το οποίο χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από τη ΔΕΠΑ, είναι η δημιουργία ανεξάρτητου δικτύου προτεινόμενων στους καταναλωτές συνεργείων μετατροπής οχημάτων CNG,πιστοποιημένων από την TUV AUSTRIA HELLAS.

Όσα συνεργεία ενδιαφέρονται να συμπεριληφθούν, μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας στο 210-5220920 (εσωτ. 143 κα Καλαϊτζάκη) ή στο cng@tuvaustriahellas.gr.