Φέτος και για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η TÜV AUSTRIA HELLAS (τμήμα δομικών υλικών και προϊόντων) σε συνεργασία με την TÜV AUSTRIA ACADEMY (την Ακαδημία μας στην Ελλάδα) και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων/ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων, αφουγκραζόμενη τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας και την ανάγκη της αγοράς για ικανά στελέχη άρτια εκπαιδευμένα καινοτομεί, σχεδιάζοντας ειδικά για τον τεχνικό και κατασκευαστικό κλάδο ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης επιπέδου Advanced, με τίτλο:

Αρχές Προστασίας, Συντήρησης & Δομητικές Επεμβάσεις βάσει του προτύπου ΕΛΟΤ EN 1504”.

Βασικός σκοπός του εν λόγω προγράμματος είναι η παρουσίαση σημαντικών θεωρητικών και πρακτικών αρχών πάνω σε σύγχρονα και εξειδικευμένα επιστημονικά πεδία μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας μας στον τομέα της κατασκευής. Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 για πρώτη φορά στην ιστορία των κατασκευών εισάγει απαιτήσεις για την εφαρμογή ιδιαίτερων οικονομοτεχνικών όρων όπως η μελέτη συντήρησης, η μελέτη ανθεκτικότητας και κόστους ωφέλιμης ζωής, η μελέτη αξιοπιστίας της δομικής ακεραιότητας. Γενεσιουργός αιτία του σχεδιασμού αυτού του προγράμματος αποτέλεσε το γεγονός ότι στον τομέα της επισκευής, συντήρησης και δομητικών επεμβάσεων σε Ευρώπη και ΗΠΑ όπου ήδη κατά τεκμήριο έχουν κατασκευαστεί μεγάλα έργα υποδομής, ενώ, και η κατασκευή κτιρίων και άλλων έργων υποδομής για οποιαδήποτε χρήση είναι σε πολύ ώριμο επίπεδο, θα επενδυθούν τα επόμενα 50 έτη περισσότερα από 120 τρις δολάρια. Μάλιστα, το 2010 αποτέλεσε την πρώτη χρονιά στην ιστορία των κατασκευών που οι δαπάνες για επισκευή, συντήρηση, και ενίσχυση ξεπέρασαν αυτές των νέων κατασκευών. Βάσει έγκυρων εκτιμήσεων, η τάση αυτή θα ενισχυθεί περαιτέρω τα επόμενα χρόνια.

Σας προσκαλούμε στην ανοιχτή παρουσίαση (OPEN DAY) του εκπαιδευτικού προγράμματος που θα γίνει την Τρίτη 20/5/2014 στις συνεδριακές εγκαταστάσεις της TÜV AUSTRIA ACADEMY (Λ. Μεσογείων 429, Αθήνα, 1ος όροφος και ώρα 17.30). Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όσους επιθυμούν να την παρακολουθήσουν.

Παρακάτω ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα του OPEN DAY.

Program OPEN DAY

Αν επιθυμείτε να παρακολουθήσετε την επίσημη παρουσίαση του προγράμματος (OPEN DAY) παρακαλούμε αποστείλετε είτε ηλεκτρονικά τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο/ εταιρεία/ τηλέφωνο) στην TÜV AUSTRIA ACADEMY – Διοικητική Υπεύθυνη Προγράμματος κα Βίκυ Μακραντώνη:

e-mail: Vassiliki.Makrantoni@tuvaustriahellas.gr  , είτε ενημερώστε μας τηλεφωνικά στο 2105220920, εσωτερικό: 130, κα Βίκυ Μακραντώνη.

Σε ποιους απευθύνεται

To εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξειδίκευσης επιπέδου Advanced απευθύνεται σε μηχανικούς και άλλους επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των κατασκευών. Παρακαλούμε σημειώστε ότι το πρόγραμμα θα διοργανώνεται κάθε Τετάρτη (ώρες: 16:00-21:00) και κάθε Σάββατο (ώρες: 09:00-15:00) ώστε να εξυπηρετηθούν και ενδιαφερόμενοι με αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις. Τον Αύγουστο δε θα διεξαχθούν μαθήματα. Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει την Τετάρτη 28/5/2014.

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Στο τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος οι συμμετέχοντες θα μπορούν να:

  • Χρησιμοποιούν συνδυασμό γενικών και εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων για την κατανόηση και βελτιστοποίηση της εφαρμογής του ΕΝ 1504
  • Εφαρμόζουν κατάλληλες θεωρητικές και πρακτικές μεθόδους για την ανάλυση και επίλυση προβλημάτων
  • Υπολογίζουν την υποβάθμιση της δομικής ακεραιότητας των κατασκευών
  • Συντάσσουν ανάλυση του κόστους κύκλου ζωής των κατασκευών
  • Διαχειρίζονται τις τεχνικές ομάδες και τις αναπτύσσουν κατάλληλα ώστε να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες τεχνικές και διαχειριστικές ανάγκες του ΕΛΟΤ ΕΝ 1504
  • Εντοπίζουν προβλήματα και εφαρμόζουν διαγνωστικές μεθόδους για την εξακρίβωση των αιτιών και την επίτευξη ικανοποιητικών λύσεων
  • Συντάσσουν εκθέσεις σχετικά με τεχνικά θέματα ενισχύσεων, επισκευής και προστασίας
  • Ελέγχουν και πιστοποιούν εργασίες και μελέτες βάσει ορίων αποδεκτής ποιότητας.

Δήλωση συμμετοχής

Αν επιθυμείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρακαλούμε συμπληρώσετε τη δήλωση συμμετοχής που ακολουθεί και αποστείλετε είτε ηλεκτρονικά στην TÜV AUSTRIA ACADEMY- Διοικητική Υπεύθυνη Προγράμματος κα Βίκυ Μακραντώνη:

e-mail: Vassiliki.Makrantoni@tuvaustriahellas.gr, τηλεφωνικό κέντρο: 2105220920, εσωτερικό: 130, είτε με Φαξ στον αριθμό: 2105203990.

Σας ενημερώνουμε ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και σε περίπτωση ιδιαίτερα αυξημένων συμμετοχών, η ζήτηση θα ικανοποιηθεί, με την παράλληλη έναρξη και δεύτερου κύκλου του προγράμματος εξειδίκευσης.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι καταληκτική ημερομηνία για τη δήλωση συμμετοχής σας για τον πρώτο κύκλο του σεμιναρίου είναι η Παρασκευή 23/5/2014 και θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας.

Θεωρία-Πράξη/Εξετ. Πιστοποίησης

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη σεμινάριο αλλά μία ολοκληρωμένη εκπαιδευτική προσέγγιση χωρισμένη σε 5 ενότητες (170 ώρες) ενσωματώνοντας και διαδικασία αξιολόγησης που περιλαμβάνει 4 εργασίες και τελικές γραπτές εξετάσεις. Το πιστοποιητικό τεχνικής επάρκειας μετά την επιτυχή συμμετοχή στις γραπτές εξετάσεις θα δοθεί απευθείας από τη Βιέννη από τον διαπιστευμένο οργανισμό πιστοποίησης προσώπων TÜV AUSTRIA CERT.

Οι 4 ενότητες θεωρητικής κατάρτισης του προγράμματος (130 ώρες) έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να συνδυάζουν καθολικά τόσο τις ανάγκες του προτύπου όσο και τις ιδιαίτερες ανάγκες των τομέων της μελέτης, της αποτίμησης, της τεχνικής υποστήριξης και του ελέγχου ποιότητας. Τα μαθήματα της θεωρητικής κατάρτισης θα γίνονται κάθε Τετάρτη και Σάββατο για τους επόμενους 4 μήνες (για τον Αύγουστο θα γίνει ειδική διευθέτηση). Έχει τεθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας στις συμμετοχές και στην περίπτωση που αυτές ξεπεράσουν τις 80 στον πρώτο κύκλο, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα σχεδιαστεί ώστε να εκκινήσει εκ του παραλλήλου και δεύτερος κύκλος. Το κόστος ανά συμμετοχή έχει κρατηθεί σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα στο ύψος των 500€ ανά συμμετοχή (προκειμένου αυτό να μην αποτελέσει πρόσκομμα για όποιον ενδιαφέρεται πραγματικά να παρακολουθήσει το πρόγραμμα), ενώ, αντίστοιχα προγράμματα που διοργανώνονται στο εξωτερικό από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια και πολυτεχνεία είναι του ύψους πολλών χιλιάδων Ευρώ. Αυτό επιτυγχάνεται με τη συνδρομή αρκετών χορηγιών από εταιρείες του χώρου οι οποίες υποστηρίζουν ενεργά το πρόγραμμα. Παράλληλα, το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα και του Υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων/Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων καθώς και του διεθνούς φήμης επιστημονικού περιοδικού International Journal of Structural Integrity του εκδοτικού οίκου Emerald Group Publishing.

Η πέμπτη και τελευταία ενότητα (40 ώρες) σχεδιάστηκε με στόχο την πρακτική εφαρμογή των γνώσεων που αποκτήθηκαν στο θεωρητικό μέρος του προγράμματος. Κατά την διάρκεια υλοποίησης της συγκεκριμένης ενότητας οι σπουδαστές θα δούνε από κοντά την αποτίμηση 2 γεφυρών της Εγνατίας Οδού και θα κληθούν να διενεργήσουν πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο έλεγχο. Επιπλέον, έχουν επιλεγεί προσεκτικά τρία εργοτάξια στην περιοχή της Αττικής με στόχο οι σπουδαστές να ενημερωθούν σε πραγματικό χρόνο για τις διαφορετικές διαδικασίες επισκευής, προστασίας και ενίσχυσης. Καθ΄ όλη την διάρκεια του πρακτικού μέρους θα δοθούν στους σπουδαστές έντυπα αποτελεσμάτων ελέγχων καθώς και έντυπα για την σύνταξη αναφορών συμμόρφωσης.

Εισηγητές στο εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι 17 διακεκριμένοι επιστήμονες που προέρχονται τόσο από το χώρο της Πανεπιστημιακής Κοινότητας και είναι σήμερα καθηγητές Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων της ημεδαπής και αλλοδαπής, όσο και εγνωσμένης αξίας στελέχη της αγοράς (τεχνικοί διευθυντές πολυεθνικών εταιρειών κάποιοι εκ των οποίων θα έρθουν απευθείας από τις μητρικές εταιρείες τους από το εξωτερικό για να διδάξουν). Παράλληλα, έχει προβλεφθεί και εξασφαλιστεί η συμμετοχή επισκεπτών εισηγητών (guests) από την Ελλάδα και την Ευρώπη τόσο από τον Ιδιωτικό όσο και από το Δημόσιο Τομέα και οι οποίοι θα μεταφέρουν την ιδιαίτερη εμπειρία τους σε επιλεγμένες ενότητες του προγράμματος. Διασφαλίζεται έτσι, τόσο η ακαδημαϊκή όσο και η πρακτική γνώση της αγοράς.

Στο τέλος του σεμιναρίου θα δοθεί η δυνατότητα στους σπουδαστές που επιθυμούν, να δημοσιεύσουν επιστημονικά άρθρα σε μια ειδική έκδοση του περιοδικού International Journal of Structural Integrity.

Για να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εξειδίκευσης ανά ενότητα καθώς και την ομάδα των αξιότιμων εισηγητών μας παρακαλούμε όπως ανοίξετε το αρχείο που ακολουθεί:

Αναλυτικό πρόγραμμα και εισηγητές