Νέα Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Πότε ένα έργο ολοκληρώνεται με επιτυχία; Ποια είναι η ενδεδειγμένη μεθοδολογία υλοποίησης που θα εξασφαλίσει την επιτυχία; Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ❝Βασικές Αρχές στη Διοίκηση Έργων (Project Management Fundamentals)❞ , που διοργανώνεται στις 02-04/06/2021 ⌚ 09:00 έως 16:00 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που διαθέτουμε, απαντάμε σε αυτά τα βασικά ερωτήματα. 

Δείτε την αναλυτική περιγραφή του προγράμματος εδώ*.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος  ❝Στέλεχος Διεκπεραίωσης Διαδικασιών για τη Συμμετοχή σε Δημόσιους Διαγωνισμούς❞, που διοργανώνεται στις 02-04/06/2021 ⌚ 09:00 έως 16:00 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που διαθέτουμε, είναι να εκπαιδεύσει όλα τα αρμόδια στελέχη σχετικά με έννοιες, αρχές, σύμφωνα και πρακτικές σύνταξης τευχών τεχνικών μελετών έργων, τευχών δημοπράτησης έργων, καθώς και τροποποιήσεων των μελετών και των συμβατικών τευχών.
Δείτε την αναλυτική περιγραφή του προγράμματος εδώ*. 

Η Διοίκηση Ποιότητας ήταν και παραμένει μια διαρκής πρόκληση και ταυτόχρονα ευκαιρία για κάθε Οργανισμό, ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου δραστηριοποίησης. Γι’ αυτό το λόγο, στις 09-11/06/2021 ⌚ 09:00 έως 14:00 διοργανώνουμε το νέο και βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ❝Ανάπτυξη Αποτελεσματικών Στελεχών Διοίκησης Ποιότητας❞, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που διαθέτουμε. 
Δείτε την αναλυτική περιγραφή του προγράμματος εδώ*.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ❝Forecasting and Demand Planner❞, που διοργανώνεται στις 10-11/06/2021 ⌚ 09:00 έως 16:00, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που διαθέτουμε, μας εισάγει, μεταξύ άλλων στην οργάνωση και τη διαδικασία προγραμματισμού της ζήτησης και τη λογική του σχεδιασμού της σε σχέση με την στρατηγική της εταιρείας και την ικανοποίηση των προσδοκιών των πελατών της, στην κατανόηση στρατηγικών διατήρησης προϊόντων όπως make-to-stock, make-to-order, στην εφαρμογή του ABC στα προϊόντα .
Δείτε την αναλυτική περιγραφή του προγράμματος εδώ*. 

Στις 14-15/06/2021 ⌚ 09:00 έως 16:00 διοργανώνουμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ❝Επιβλέπων Συνεργείου Μόνωσης βάσει Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΟΤ ΤΠ & ΚΕνΑΚ❞, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που διαθέτουμε, το οποίο έχει στόχο τη μετάδοση των απαραίτητων γνώσεωνικανοτήτων και δεξιοτήτων, για τη μελέτη, κατασκευή και έλεγχο εργασιών μόνωσης, βάσει των απαιτήσεων των Ελληνικών Τεχνικών Προτύπων και Κανονισμών.
Δείτε την αναλυτική περιγραφή του προγράμματος εδώ.*

Στις 14-16/06/2021 ⌚ 09:00 έως 15:00 διοργανώνουμε το ❝Δομικά Υλικά – ΚτίζοÜμε με Γνώση και Ασφάλεια❞, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που διαθέτουμε, στο πλαίσιο του οποίου αναλύονται όλες πληροφορίες σχετικά με τα Δομικά Υλικά (περιγραφή, παραγωγή, χρήση), οι νομικές υποχρεώσεις για την επιλογή και τη χρήση τους, καθώς και οι έλεγχοι και οι πιστοποιήσεις, όπως ορίζονται. 
Δείτε την αναλυτική περιγραφή του προγράμματος εδώ*.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ❝Mastering Exporting Strategy – Σχεδιάζοντας την Στρατηγική σας Ανάπτυξη στις Διεθνείς Αγορές❞, που διοργανώνεται στις 24-25/06/2021 ⌚ 09:00 έως 15:00 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που διαθέτoυμε, μαθαίνουμε μεταξύ άλλων πως καθώς κάθε αγορά είναι διαφορετική. Συνεπώς, το Μείγμα Εξαγωγικού Marketing πρέπει να προσαρμοστεί κατάλληλα στις συνθήκες της «εκεί» αγοράς.
Δείτε την αναλυτική περιγραφή του προγράμματος εδώ*. 

Στις 28/06-02/07/2021 ⌚ 09:00 έως 17:00 διοργανώνουμε το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ❝Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων | ISO 22000:2018 – TÜV AUSTRIA APPROVED, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που διαθέτουμε. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους υποψηφίους Επιθεωρητές Συστημάτων ΔΑΤ και Στελέχη επιχειρήσεων που εμπλέκονται σε οποιοδήποτε κλάδο της αλυσίδας τροφίμων και παρουσιάζει αναλυτικά τις απαιτήσεις του Προτύπου ENISO 22000:2018, οι βασικές αρχές επιθεώρησης, η μεθοδολογία και τεχνικές διενέργειας επιθεωρήσεων. 
Δείτε την αναλυτική περιγραφή του προγράμματος εδώ*.

*Η παρακολούθηση γίνεται με τη μορφή σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, δίνοντας σας την δυνατότητα να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα απ’ όπου και αν βρίσκεστε.