Ένα νέο σχήμα πιστοποίησης ‘CEPA Certification Scheme’, βασισμένο στο νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 16636 για τις Υπηρεσίες Διαχείρισης Παρασίτων, έρχεται για να επιστήσει την προσοχή όλων μας ως προς την αξία και τη συμβολή που έχουν οι υπηρεσίες των επιχειρήσεων του εν λόγω κλάδου στη διατήρηση της δημόσιας υγείας και υγιεινής και παράλληλα να ενισχύσει το επαγγελματικό πλαίσιο λειτουργίας τους.

Μέχρι σήμερα, όλα τα παρασιτοκτόνα σκευάσματα – π.χ. εντομοαπωθητικά, απολυμαντικά κλπ. – τα οποία χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις διαχείρισης παρασίτων, εντάσσονται στο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο περιγράφεται στον Καν. ΕΕ 528/2012 που έχει τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου 2013, καταργώντας την μέχρι τότε σε ισχύ Κοινοτική Οδηγία 98/8/EC ‘Biocidal Products Directive’. Παρόλα αυτά, μεταξύ των χωρών της Ευρώπης δεν υπάρχουν ευρέως αποδεκτές απαιτήσεις για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ελέγχου και διαχείρισης παρασίτων, ούτε πολύ περισσότερο για την έγκριση των τεχνικών προσώπων τα οποία καλούνται να προβούν στις σχετικές εφαρμογές παρασιτοκτόνων για το σκοπό αυτό (με εξαίρεση τις χώρες της Ισπανίας, Γερμανίας, Μάλτας και Γαλλίας).

Έτσι, για την εγκαθίδρυση ενός αποδεκτού επαγγελματικού πλαισίου για όλες τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης παρασίτων (απεντομώσεων και μυοκτονιών), η Συνομοσπονδία των Ευρωπαϊκών Φορέων Διαχείρισης Παρασίτων ‘CEPA’ (Confederation of European Pest Management Associations) υποστήριξε την ανάπτυξη ενός Ευρωπαϊκού Προτύπου (ΕΝ)  σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN).

Η CEPA αντιπροσωπεύει σε ευρωπαϊκό επίπεδο 25 εθνικούς και περιφερειακούς εμπορικούς συνδέσμους, με 10.000 βιομηχανίες και επιχειρήσεις, με τζίρο πάνω από 3.000 εκ. €, οι οποίες απασχολούν πέραν των 40.000 υπαλλήλων.

Το πρότυπο το οποίο αναπτύχθηκε, EN 16636 «Υπηρεσίες Διαχείρισης Παρασίτων – Απαιτήσεις και Προσόντα», εγκρίθηκε επίσημα τον Ιανουάριο 2015 (το τελικό κείμενο τέθηκε στη διάθεση όλων των μελών της CEN στις 4 Μαρτίου 2015), ενώ έχει προγραμματιστεί να δημοσιευθεί σε εθνικό πλέον επίπεδο μέχρι το τέλος του Σεπτέμβριος 2015.

Στο πρότυπο EN 16636 ορίζονται οι απαιτήσεις και οι ικανότητες που πρέπει να πληρούν και διαθέτουν οι επιχειρήσεις διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών και παρασίτων, προκειμένου να παρέχουν επαγγελματικές υπηρεσίες. Οι περιβαλλοντικές πτυχές και η καλή διαβίωση των ζώων έχουν επίσης ληφθεί υπόψη κατά την ανάπτυξη του προτύπου, το οποίο επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει τις όποιες τυχόν αρνητικές επιπτώσεις. Ταυτόχρονα, ορίζονται οι ικανότητες που απαιτούνται για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα (διοικητικοί, πωλητές, επαγγελματίες χρήστες, τεχνικοί υπεύθυνοι) στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης παρασίτων.

Η CEPA δε, προκειμένου να ενισχύσει την σπουδαιότητα του προτύπου, ανέπτυξε ένα πρωτόκολλο (CEPA Protocol) μέσω του οποίου επιτρέπεται η πιστοποίηση των επιχειρήσεων που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του EN 16636 και οι οποίες θα μπορούν να το προβάλουν στους πελάτες τους, μέσω χρήσης του σχετικού λογότυπου ‘CEPA Certified’, καθώς και του λογότυπου του φορέα επιθεώρησης.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να πιστοποιηθούν με το εν λόγω Σχήμα Πιστοποίησης, θα πρέπει να επιλέξουν φορέα επιθεώρησης και πιστοποίησης, ο οποίος είναι εγκεκριμένος από την CEPA, ενώ ταυτόχρονα, μπορούν να αξιολογήσουν το βαθμό ετοιμότητάς τους για την πιστοποίηση, κάνοντας χρήση – χωρίς κόστος – του εργαλείου ‘αυτοαξιολόγηση’ το οποίο έχει αναπτυχθεί από την CEPA.

Η TUV AUSTRIA HELLAS συνεχώς μπροστά από τις εξελίξεις, έχει ήδη λάβει την αρχική αναγνώριση της Επιτροπής Συντονισμού Εγκρίσεων της CEPA για να μπορεί να παρέχει επισήμως τις εν λόγω υπηρεσίες πιστοποίησης σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις του χώρου.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την TUV AUSTRIA HELLAS για να ενημερωθείτε από το αρμόδιο προσωπικό της.

(Εισηγητής: Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος)

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer