Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος GSS-VET που πραγματοποιήθηκε στις Εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο, φιλοξενώντας δεκαπέντε εταίρους από τέσσερις χώρες, ενεργούς στον τομέα της πράσινης ανάπτυξης και εξειδικευμένους σε θέματα γεωθερμίας και ηλιοθερμίας. Όλοι τους δραστηριοποιούνται επιπλέον στη συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση υδραυλικών και ηλεκτρολόγων με προσανατολισμό στις γεωθερμικές και ηλιακές εγκαταστάσεις, ενώ παράλληλα διατηρούν εθνικές και ευρωπαϊκές συνεργασίες δικτύωσης. Με διαρκή στόχο την αναβάθμιση δεξιοτήτων και την απορρόφηση στην αγορά εργασίας νέων επαγγελματιών, έχουν μέχρι σήμερα υλοποιήσει αρκετά προγράμματα μαζί.

Το τριετές συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. πρόγραμμα GSS-VET, υλοποιείται στα πλαίσια της δράσης «Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices – Sector Skill Alliances” for designing and delivering of VET».

Τελικά παραδοτέα του έργου είναι:

 • Ο σχεδιασμός δύο βασικών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Σπουδών (Επιπέδου EQF 4-5) για εγκαταστάτες συστημάτων γεωθερμίας και ηλιακής ενέργειας, αποτελούμενα από ομάδες μαθησιακών αποτελεσμάτων, δηλαδή δημιουργία δυο ισότιμων προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, που θα περιλαμβάνουν καινοτόμες μεθόδους μάθησης και απόκτηση γνώσεων μέσω πρακτικής άσκησης. Τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα προσόντα των επαγγελματιών θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τις συστάσεις του ECVET και τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 17024, αντίστοιχα.
 • Η εφαρμογή, παράδοση και αξιολόγηση των προαναφερόμενων προγραμμάτων κατάρτισης.
 • Η Πιστοποίηση όσων επαγγελματιών επιτύχουν θετικά αποτελέσματα κατά την αξιολόγηση των προσόντων τους.

Εταίροι:

 1. Technological Educational Institute of Crete – Department of Department of Environmental and Natural Resources Engineering (GR)
 2. ECTE – European Center in Training for Employment (GR)
 3. Chania Chamber of Commerce and Industry (GR)
 4. HELAPCO – HELLENIC ASSOCIATION OF PHOTOVOLTAIC COMPANIES (GR)
 5. TUV Austria Hellas (GR)
 6. SQLearn (GR)
 7. European Labor Institute (BU)
 8. Chamber of Installation Specialists in Bulgaria (BU)
 9. Sofia Energy Centre (BU)
 10. Technical University of Sofia (BU)
 11. ALECOP (SP)
 12. INSTAGI- Asociación empresarial de Instaladores y Mantenedores de Gipuzkoa (SP)
 13. International Geothermal Association (EU – DE)
 14. German Geothermal Association (DE)
 15. Bochum University of Applied Science (DE)

  Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

   Please fill the form bellow to download our Gamification Primer