Την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 ολοκληρώθηκε, με μεγάλη επιτυχία, η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος METVET που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ Δημόσιας Σχολής Τεχνών & Επαγγελμάτων στην Αθήνα, φιλοξενώντας επτά εταίρους από τέσσερις χώρες, ενεργούς στον τομέα της πράσινης ανάπτυξης και εξειδικευμένους σε θέματα κατασκευών μετάλλου και αλουμινίου. Όλοι τους δραστηριοποιούνται στη συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση τεχνιτών, ενώ παράλληλα διατηρούν εθνικές και ευρωπαϊκές συνεργασίες δικτύωσης. Με διαρκή στόχο την αναβάθμιση δεξιοτήτων και την απορρόφηση στην αγορά εργασίας νέων επαγγελματιών, έχουν μέχρι σήμερα υλοποιήσει αρκετά προγράμματα.

Το διετές συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. πρόγραμμα GSS-VET, υλοποιείται στα πλαίσια της δράσης «ΚΑ3 – Support for Policy Reform for designing and delivering Joint Qualifications in Vocational Education and Training (VET)».

Το έργο στοχεύει στη δημιουργία:

 • Κοινού διακρατικού κοινού διακρατικού επαγγελματικού περιγράμματος της ειδικότητας του αλουμινοκατασκευαστή,
 • κοινού διακρατικού προγράμματος σπουδών (EQF 5),
 • κατάλληλου μηχανισμού και διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίησης των αποκτηθέντων προσόντων, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC17024 και το ECVET.

Οι συμμετέχοντες εταίροι δίνονται παρακάτω:

 1. ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων (GR)
 2. ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ – Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (GR)
 3. ΠΟΒΑΣ – Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αλουμινοσιδεροκατασκευαστών (GR)
 4. EINAP – ENAIP Net Impresa Sociale Società Consortile Srl (IT)
 5. EVTA – European Vocational Training Association (BE)
 6. IFB – Institut für Bildungsförderung e.V.  -gemeinnützige Bildungseinrichtung (DE)
 7. TÜV Austria Hellas (GR)
 8. ΕΟΠΠΕΠ – Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού ως συνεργάτης (GR)