Ενεργειακή απόδοση ανελκυστήρων & κυλιόμενων κλιμάκων / πεζοδρόμων

Το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος και η αυξανόμενη ζήτηση του κοινού για φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις και ενεργειακά αποδοτικά κτίρια, έχουν οδηγήσει στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση σύγχρονων λύσεων για τη λειτουργία και τον εκσυγχρονισμό του κτιριακού εξοπλισμού.

Η αποδοτική χρήση της ενέργειας, αποτελεί έτσι, ολοένα και πιο σημαντικό παράγοντα για τη βιώσιμη λειτουργία των κτιρίων.

Για να αποκτήσετε μια σαφή και αξιόπιστη εικόνα της ενεργειακής απόδοσης των ανελκυστήρων, των κυλιόμενων κλιμάκων και πεζοδρόμων κατά την καθημερινή τους χρήση, απαιτείται ένας ολοκληρωμένος ενεργειακός έλεγχος.

Η TÜV AUSTRIA HELLAS αναλαμβάνει την μέτρηση και την αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με το ISO 25745, καθώς και την σχετική τεκμηρίωση μέσω της αντίστοιχης αναλυτικής έκθεσης και του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.

Το πρότυπο  ISO 25745 προδιαγράφει τις απαραίτητες μετρήσεις και τη μέθοδο υπολογισμού της ενεργειακής κατανάλωσης σε ετήσια βάση.

Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης αποτυπώνεται σε μία τιμή αναφοράς που χρησιμοποιείται για την κατάταξη σε μία ενεργειακή κατηγορία ανάλογα με την ενεργειακή απόδοση.

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας μπορούν να συνεισφέρουν στην κατανόηση της ενεργειακής συμπεριφοράς των ανελκυστήρων, των κυλιόμενων κλιμάκων και πεζοδρόμων σε πραγματικές συνθήκες, καθιστώντας την ενεργειακή τους απόδοση ορατή σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο 2105225888 ή στο lifts@tuv.at και θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer