Οι περιοδικοί έλεγχοι των ανυψωτικών μηχανημάτων – μηχανημάτων έργου στην Ελλάδα είναι υποχρεωτικοί από την Νομοθεσία (ΦΕΚ 1186Β/2003) με επαναληψιμότητα που καθορίζεται από την κατάταξη εκάστου μηχανήματος σε κατηγορία επικινδυνότητας. Τα διαστήματα περιοδικότητας αυτών των ελέγχων ποικίλουν από 1 έως 5 χρόνια.

Η TÜV AUSTRIA HELLAS,στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειάς της για την έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρησητων επιχειρήσεων γύρω από τις νομοθετικές εξελίξεις σε ζητήματα επιθεωρήσεων / πιστοποιήσεων, ενημερώνει για την εξειδίκευση προστίμων προς τους επαγγελματίες / εταιρείες που κατέχουν ή χρησιμοποιούν ανυψωτικά μηχανήματα – μηχανήματα έργου, τα οποία δεν είναι εφοδιασμένα με Πιστοποιητικά Ελέγχου από Αναγνωρισμένο Φορέα Ελέγχου & Πιστοποίησης.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να δείτε στον Οδηγό Εφαρμογής Νομοθεσίας για τα Ανυψωτικά Μηχανήματα, όπως έχει αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΓΓΒ) και στο ΦΕΚ 2062/Β/23.08.2013 για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας (τα αρχεία επισυνάπτονται στο τέλος του κειμένου).

Η TÜV AUSTRIA HELLAS ηγείται στην Ελληνική αγορά σε τεχνογνωσία, σε κατάρτιση και εμπειρία προσωπικού, σε ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, σε λόγο αξίας – τιμής των προσφερόμενων υπηρεσιών μας, σε συνέπεια, σε εγκυρότητα, σε ταχύτητα ανταπόκρισης και οι παραπάνω ιδιότητες αντικατοπτρίζονται στην ποιότητα, στη διασπορά και στο μέγεθος του πελατολογίου της. Έχει διενεργήσει μέχρι σήμερα περισσότερους από 29.000 ελέγχους σε ανυψωτικά μηχανήματα και μηχανήματα έργου. Το εξειδικευμένο προσωπικό της (διοικητικό προσωπικό και επιθεωρητές) είναι στη διάθεσή όλων των ενδιαφερόμενων για να συνδράμει στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

Odigos_efarmogis_nomothesias_gia_anypsotika_michanimata

FEK_2062B_2013