Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον

Προς συζήτηση στην Βουλή βρίσκεται το Νομοσχέδιο που θα εναρμονίσει την εθνική νομοθεσία με τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων  στο περιβάλλον.

Στόχος του  νομοσχεδίου που έχει κατατεθεί είναι η πρόληψη και η μείωση των αρνητικών συνεπειών ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, καθώς και η προώθηση της μετάβασης στην κυκλική οικονομία. Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, μέτρα  για τη σταθερή μείωση της κατανάλωσης των πλαστικών μίας χρήσης. Η εφαρμογή αυτών των μέτρων αναμένεται να συμβάλλει μετρήσιμα στην ποσοτική μείωση της κατανάλωσης των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης  μέχρι το  2026 σε σύγκριση με αυτή που σημειώθηκε το 2022.

Στο νομοσχέδιο τα Πλαστικά μίας Χρήσης χωρίζονται σε δύο Βασικές κατηγορίες:

 1. Πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης για τα οποία λαμβάνονται μέτρα για την απαγόρευση της διάθεσής τους στην αγορά προκειμένου να περιοριστούν οι αρνητικές τους συνέπειες στο περιβάλλον.

Από τον Ιούλιο του 2021 απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά των εξής 10 πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης :

 • μαχαιροπίρουνα
 • πιάτα
 • καλαμάκια
 • περιέκτες από φελιζόλ
 • κυπελάκια ποτών από φελιζόλ
 • περιέκτες τροφίμων από φελιζόλ
 • αναδευτήρες ποτών
 • μπατονέτες
 • στηρίγματα για μπαλόνια
 • καθώς και πάσης φύσεως προϊόντα που διασπώνται σε μικροπλαστικά (οξοδιασπώμενα πλαστικά).

Με αυτό τον τρόπο προωθείται η χρήση διαθέσιμων και πιο βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων.

 1. Πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που δεν υπάρχουν κατάλληλες και πιο βιώσιμες εναλλακτικές επιλογές και για τα οποία λαμβάνονται μέτρα οικολογικού σχεδιασμού και σήμανσης.

Τα προϊόντα αυτά επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά μόνο εφόσον πληρούν συγκεκριμένες απαιτήσεις σχεδιασμού προϊόντος και σήμανσης.  Οι περιέκτες ποτών με χωρητικότητα έως και τριών (3) λίτρων, θα μπορούν να διατίθενται στην αγορά μονό εφόσον:

 • τα καπάκια και τα καλύμματα παραμένουν προσαρτημένα στους περιέκτες κατά τη διάρκεια του προβλεπόμενου σταδίου χρήσης του προϊόντος
 • περιέχουν τουλάχιστον είκοσιπέντε τοις εκατό (25 %) ανακυκλωμένο πλαστικό, από την 1η Ιανουαρίου 2025
 • φέρουν εμφανή, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη σήμανση επί του ίδιου του προϊόντος.

Στο νομοσχέδιο τέλος θεσπίζονται προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για την κάλυψη του κόστους διαχείρισης αποβλήτων και περισυλλογής απορριμμάτων, καθώς και του αναγκαίου κόστος των μέτρων ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και τη μείωση τέτοιου είδους απορριμμάτων.

Η TÜV AUSTRIA Hellas, ο κορυφαίος οργανισμός Πιστοποίησης και Επιθεωρήσεων, διαθέτει διαφορετικά  Σχήματα Πιστοποίησης και λογότυπα για κάθε φάση του κύκλου ζωής των πλαστικών (Διαχείριση Πόρων – Διαχείριση Αποβλήτων).

To OK Compost  είναι το πλέον αναγνωρισμένο παγκόσμιο σχήμα  πιστοποίησης βιοπλαστικών, με διαφορετικά λογότυπα για κάθε περιβάλλον κομποστοποίησης και βιοαποικοδόμησης (βιομηχανική μονάδα, οικιακοί κάδοι, θάλασσα). Το OK COMPOST INDUSTRIAL αφορά στην πιστοποίηση της κομποστοποιησιμότητας προϊόντων σε μία βιομηχανική μονάδα και διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 13432.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της TÜV AUSTRIA Hellas, tuvaustriahellas.gr ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο +30 210 5220920 |Υπεύθυνος επικοινωνίας: Μ. Κόκκινος, OK Compost Scheme Manager, email: menelaos.kokkinos@tuv.at

  Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

   Please fill the form bellow to download our Gamification Primer