Επαναπιστοποίηση της Επιχειρηματικής Μονάδας  Συστημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών από την TÜV AUSTRIA HELLAS βάσει των προτύπων ISO 9001:2015 & ISO/IEC 20000-1:2018

Η Επιχειρηματική Μονάδα Συστημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) μετά από τη διαδικασία επιθεώρησης της TÜV AUSTRIA HELLAS, ηγετικού φορέα πιστοποίησης της χώρας, ολοκλήρωσε με επιτυχία την επαναπιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 9001:2015 και του Συστήματος Διαχείρισης Παροχής Υπηρεσιών και τις απαιτήσεις του ISO/IEC 20000-1:2018.

Με την εφαρμογή των δύο διεθνών προτύπων, αξιολογήθηκε το συνολικό πλαίσιο λειτουργίας και διαχείρισης των παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, με τελικό στόχο την διαρκή εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των πελατών, τη βελτίωση των επιδόσεων, την αναγνώριση των κινδύνων και την εξάλειψή τους.

Από την πλευρά του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, ο κ. Αλέξανδρος Ζιώμας, Διευθυντής Επιχειρηματικής Μονάδας Συστημάτων Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, επισημαίνει: «Με τη διατήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) και του Συστήματος Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 9001:2015 και ISO/IEC 20000:2018 αντίστοιχα, επιβεβαιώνεται ότι οι διαδικασίες διαχείρισης υπηρεσιών πληροφορικής ευθυγραμμίζονται τόσο με τις ανάγκες της εταιρείας μας όσο και με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Με την επαναπιστοποίηση των δύο προτύπων, τρεις βασικοί στόχοι επιτυγχάνονται : η αναβάθμιση της ταξιδιωτικής εμπειρίας του επιβατικού μας κοινού καθώς επίσης και των επισκεπτών του αεροδρομίου, η εξασφάλιση  βέλτιστης ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών στους φορείς και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη Αεροδρομιακή Κοινότητα και, τέλος, η μετεξέλιξη της Διεύθυνσής μας, η οποία με ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς και έχοντας στο επίκεντρο των στόχων της, την απλοποίηση των διαδικασιών, την ευελιξία, την πολλαπλή λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα συμβάλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρείας.»

«Στην TÜV AUSTRIA HELLAS αισθανόμαστε ιδιαίτερη ικανοποίηση που η εταιρεία μας αποτελεί την πρώτη επιλογή για την Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Υπηρεσιών Πληροφορικής, κορυφαίων επιχειρήσεων και οργανισμών της χώρας μας. Η πρόσφατη επαναπιστοποίηση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών με τα  διεθνή  πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO/IEC 20000-1:2018, αποδεικνύει ότι ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών προσφέρει με συνέπεια υψηλής ποιότητας υπηρεσίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, με τελικό στόχο την αποτελεσματική εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των πελατών τους.», αναφέρει σχετικά ο CEO της TÜV AUSTRIA HELLAS, Ιωάννης Καλλιάς.

Λίγα λόγια για την εταιρεία Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) ιδρύθηκε το 1996, μέσω της πρωτοπόρου για την εποχή εκείνη σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα. Ο ΔΑΑ διοικείται και λειτουργεί ως εταιρεία του ιδιωτικού τομέα, με το Ελληνικό Δημόσιο να κατέχει το 55% των μετοχών και το υπόλοιπο 45% να βρίσκεται στην κατοχή ιδιωτών. Με στόχο τη δημιουργία υψηλής αξίας για το σύνολο των συμμετοχών του, ο ΔΑΑ προσφέρει από την έναρξη της λειτουργίας του (Μάρτιος 2001)  έως σήμερα υπηρεσίες με άριστη σχέση ποιότητας – τιμής, ενώ παράλληλα αναπτύσσει πολυσχιδή παρουσία σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, καταγράφοντας σημαντικά οφέλη για στην οικονομία, τον τουρισμό και την κοινωνία.

www.aia.gr

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer