Επαναπιστοποίηση της Επιχειρηματικής Μονάδας Συστημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών από την TÜV AUSTRIA HELLAS βάσει των προτύπων ISO 9001:2015 & ISO/IEC 20000-1:2018 (IT Service Management)

Η Επιχειρηματική Μονάδα Συστημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών μετά από τη διαδικασία επιθεώρησης της TÜV AUSTRIA HELLAS, ηγετικού φορέα πιστοποίησης της χώρας, ολοκλήρωσε με επιτυχία την επαναπιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 9001:2015 και του Συστήματος Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής  και τις απαιτήσεις του ISO/IEC 20000-1:2018.

Με την εφαρμογή των δύο διεθνών προτύπων, αξιολογήθηκε το συνολικό πλαίσιο λειτουργίας και διαχείρισης των παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, με τελικό στόχο την σωστή εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των πελατών, τη βελτίωση των επιδόσεων, την αναγνώριση των κινδύνων και την εξάλειψή τους.

Από την πλευρά του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, o Αλέξανδρος Ζιώμας, εν Ενεργεία Διευθυντής Επιχειρηματικής Μονάδας Συστημάτων Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, επισημαίνει σχετικά, «Με τη διατήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 9001:2015 και του Συστήματος Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής, καθώς και  τις απαιτήσεις του ISO/IEC 20000-1:2018, αναγνωρίζεται με διεθνώς αναγνωρισμένο τρόπο η επάρκεια της Επιχειρηματικής Μονάδας Πληροφοριακών Συστημάτων και Τηλεπικοινωνιών του ΔΑΑ να  ανταποκρίνεται αποτελεσματικά και έγκαιρα στις απαιτήσεις των πελατών  και ταυτόχρονα επιβεβαιώνεται το υψηλό επίπεδο ποιότητας και αξιοπιστίας των παρεχόμενων υπηρεσιών πληροφορικής προς τους φορείς και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη Αεροδρομιακή Κοινότητα, αλλά και προς το επιβατικό κοινό και τους επισκέπτες του αεροδρομίου».

«Στην TÜV AUSTRIA HELLAS αισθανόμαστε ιδιαίτερη ικανοποίηση που η εταιρεία μας αποτελεί την πρώτη επιλογή για την Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Υπηρεσιών Πληροφορικής, κορυφαίων επιχειρήσεων και οργανισμών της χώρας μας. Η πρόσφατη επαναπιστοποίηση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών με τα  διεθνή  πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO/IEC 20000-1:2018 ,επιβεβαιώνει την επιτακτική ανάγκη της πιστοποίησης των εταιρειών που αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα της ορθής λειτουργίας τους, με τελικό στόχο τη μείωση των κινδύνων και την αποτελεσματική εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των πελατών τους», αναφέρει σχετικά ο CEO της TÜV AUSTRIA HELLAS, Ιωάννης Καλλιάς.

TÜV AUSTRIA HELLAS: Η πιστοποίηση είναι πολιτισμός

Λίγα λόγια για την εταιρεία Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) ιδρύθηκε το 1996, μέσω της πρωτοπόρου για την εποχή εκείνη σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα. Η Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου που κυρώθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο δυνάμει του Ν2338/95  και τροποποιήθηκε πρόσφατα δια του Ν. 4594/2019 (ΦΕΚΑ 29/14.02.2019), χορηγεί  στο ΔΑΑ μέχρι το 2046 το αποκλειστικό δικαίωμα κατοχής και χρήσης του ακινήτου για τη «μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, ολοκλήρωση, θέση σε λειτουργία, συντήρηση, λειτουργία, διοίκηση και ανάπτυξη του αεροδρομίου». Ο ΔΑΑ διοικείται και λειτουργεί ως εταιρεία του ιδιωτικού τομέα, με το Ελληνικό Δημόσιο να κατέχει το 55% των μετοχών και το υπόλοιπο 45% να βρίσκεται στην κατοχή ιδιωτών.Με στόχο τη δημιουργία υψηλής αξίας για το σύνολο των συμμετοχών του, ο ΔΑΑ προσφέρει από την έναρξη της λειτουργίας του (Μάρτιος 2001)  έως σήμερα υπηρεσίες με άριστη σχέση ποιότητας – τιμής, ενώ παράλληλα αναπτύσσει πολυσχιδή παρουσία σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, καταγράφοντας σημαντικά οφέλη για στην οικονομία, τον τουρισμό και την κοινωνία. www.aia.gr