Η TÜV AUSTRIA HELLAS στο πλαίσιο της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας της και της συνεχούς βελτίωσης του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών της, πραγματοποίησε Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών, συλλέγοντας 825 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. Η Έρευνα διεξήχθη από τις 26 Ιανουαρίου 2015 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2015 και αποτελεί τη μεγαλύτερη έρευναπου έχει γίνει ποτέ από Φορέα Πιστοποίησης-Ελέγχου, που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα.

Με δεδομένη την ειλικρινή σχέση που θέλουμε να έχουμε με τους πελάτες μας και τη δέσμευσή μας για συνεχή ενημέρωση, αισθανόμαστε την ανάγκη να επικοινωνήσουμε τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας.

Πιο συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων στην έρευνα έχουν λάβει από την TÜV AUSTRIA HELLAS υπηρεσίες Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης και ακολουθούν οι υπηρεσίες Εκπαίδευσης. Με βάση την εμπειρία τους από τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ξεχωρίζουν τις υπηρεσίες Επιθεώρησης – Πιστοποίησης Ανελκυστήρων και Ανυψωτικών Μηχανημάτων και Επιθεώρησης – Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης και βαθμολογούν πολύ υψηλά την Πιστοποίηση Προσώπων και την Εκπαίδευση. Το 84,5% δηλώνει, επίσης, ότι η  TÜV AUSTRIA HELLAS καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του και το 97% θα την πρότεινε σε άλλες εταιρείες.

Σε σχέση με τον ανταγωνισμό η TÜV AUSTRIA HELLAS φέρεται να υπερέχει στην τεχνική επάρκεια των επιθεωρητών και των εκπαιδευτών της, αλλά και στην ποιότητα παροχής υπηρεσιών. Επίσης, το 40% δηλώνει ότι έχει αποκλειστική συνεργασία με την TÜV AUSTRIA HELLAS.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την έρευνα αξιολογούνται ως ιδιαίτερα θετικά στοιχεία της συνεργασίας με την TÜV AUSTRIA HELLAS οι γνώσεις, η άμεση ανταπόκριση, η καλή επικοινωνία και συνεργασία. Παράλληλα, διευκρινίστηκε το είδος των πληροφοριών, που θέλουν να λαμβάνουν οι πελάτες και ο τρόπος με τον οποίο επιθυμούν να ενημερώνονται.

Συμπερασματικά, από το σύνολο της έρευνας προκύπτει ότι η ικανοποίηση των πελατών από την εταιρεία μας βρίσκεται σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών της επιβεβαιώνοντας την ηγετική θέση του Οργανισμού στην Ελλάδα τόσο από πλευράς πελατολογίου όσο και κυριότερα από πλευράς ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών και υψηλής τεχνικής επάρκειας του προσωπικού της.

Ο Γενικός Διευθυντής κ. Γιάννης Καλλιάς, δήλωσε σχετικά: «Καταρχήν, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους πελάτες μας για τη συμμετοχή τους στην έρευνα, αλλά  κυρίως για την εμπιστοσύνη τους στην TÜV AUSTRIA HELLAS. Δεσμευόμαστε να αξιοποιήσουμε τα συμπεράσματα της έρευνας και να ενσωματώσουμε στη λειτουργία μας τις όποιες προτάσεις τους βελτίωσης και επίσης ενημερώνουμε ότι όχι μόνο θα διεξάγουμε και δημοσιεύουμε ετησίως την έρευνα ικανοποίησης πελατών, αλλά θα την επεκτείνουμε και στους πελάτες μας στο εξωτερικό».

 

Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών – 2014 / Η TÜV AUSTRIA HELLAS στην κορυφή!