Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

ΑΚΟÜME και ΠΡΟΣΦΕΡΟÜΜΕ

Μία από τις θεμελιώδεις αξίες και αρχές λειτουργίας της TÜV AUSTRIA Hellas αποτελεί η συνεισφορά στην πρόοδο και την ευημερία της κοινωνίας.

Αποτέλεσμα της υιοθέτησης αυτών των αρχών είναι η ανάπτυξη μιας εταιρικής κουλτούρας, από την οποία απορρέει η πρόθεση της TÜV AUSTRIA Hellas να λειτουργεί με Υπευθυνότητα σε όλους τους τομείς,που αποτελούν σημαντικούς άξονες αειφόρου ανάπτυξης και περιλαμβάνουν την αγορά, τους εργαζόμενους, την κοινωνία και το περιβάλλον.

 • Στην TÜV AUSTRIA Hellas έχουμε μάθει να ΑΚΟÜME τις δικές μας ανάγκες, των συνανθρώπων μας και του περιβάλλοντος και να ΠΡΟΣΦΕΡΟÜΜΕ.
 • ΣυνεισφέροÜμε στη μείωση της ανεργίας μέσω προσλήψεων προσωπικού.
 • ΣυνεισφέροÜμε στην κοινωνία της γνώσης & της ανάπτυξης μέσω της πρακτικής άσκησης φοιτητών από ΑΕΙ & ΑΤΕΙ και της δωρεάν παρακολούθησης Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων από Μεταπτυχιακούς φοιτητές σε θέματα που άπτονται του αντικειμένου της εταιρείας μας.
 • ΕπενδύοÜμε σταθερά στο ανθρώπινο δυναμικό μας,τόσο φροντίζοντας για τη διαρκή τους εκπαίδευση και την προσωπική τους ανάπτυξη, όσο και προσφέροντας σημαντικές παροχές, όπως Ιδιωτικά Ασφαλιστικά Προγράμματα Ασφάλειας Υγείας & Συνταξιοδότησης, Προγράμματα Ευεξίας, Σίτισης, Εκπαίδευσης, Ψυχαγωγίας, κ.ά.
 • ΣτηρίζοÜμε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες μέσω των δράσεών μας «Χάρισέ το», αιμοδοσία, bazaar.
 • ΠροστατεύοÜμε το περιβάλλον μας μέσα από περιβαλλοντικές δράσεις, όπως η αναδάσωση και η ανακύκλωση.
 • ΣτηρίζοÜμε τον πολιτισμό μας και τον αθλητισμό μας συμμετέχοντας σταθερά σε αθλητικές & πολιτιστικές διοργανώσεις για καλό σκοπό.

Ως υπεύθυνος «πολίτης» απέναντι στην κοινωνία, σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής μας από το 1994 μέχρι σήμερα, η TÜV AUSTRIA Hellas δείχνει στην πράξη το διαχρονικό της ενδιαφέρον και την ευαισθησία της σε ό,τι αφορά στο σεβασμό στις ανθρώπινες αξίες, την ανάπτυξη της κοινωνίας, τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, τη διάσωση και τη διαφύλαξη του πολιτισμού, τη συνεχιζόμενη παιδεία, τη συνεισφορά στα γράμματα και τις τέχνες και την προστασία του περιβάλλοντος.

Γιατί «Η Πιστοποίηση είναι Πολιτισμός»!

Εταιρικές Δράσεις με κοινωνικό πρόσωπο

  Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

   Please fill the form bellow to download our Gamification Primer