Εταιρική Ταυτότητα

Η TÜV AUSTRIA Hellas δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1994 και είναι 100% θυγατρική εταιρεία του Αυστριακού Οργανισμού TÜV AUSTRIA, o οποίος έχει παρουσία σε περισσότερες από 40 χώρες της Ευρώπης, Μέσης και Άπω Ανατολής. Στόχος της TÜV AUSTRIA Hellas είναι η παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών τρίτου μέρους με τη μορφή Τεχνικών Ελέγχων, Επιθεωρήσεων, Πιστοποιήσεων καθώς και η μεταφορά τεχνογνωσίας, συνδυαζόμενη με την παροχή Εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, σε πλήθος εξειδικευμένων τομέων της οικονομικής δραστηριότητας.

Η TÜV AUSTRIA Hellas είναι Διαπιστευμένος Φορέας Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Τεχνικών Ελέγχων από το Εθνικό (Ελληνικό) Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) για το σύνολο σχεδόν των δραστηριοτήτων της. Επίσης είναι Κοινοποιημένος Φορέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με Αριθμό Κοινοποίησης 0906, ενώ ο Αριθμός Κοινοποίησης του μητρικού οργανισμού TÜV AUSTRIA είναι 0408.

Ο Οργανισμός μας διαθέτει κεντρικά γραφεία στην Αθήνα, παραρτήματα στην Ελλάδα σε Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης και Μυτιλήνη και στο εξωτερικό σε Κύπρο (Λευκωσία), Αίγυπτο (Κάιρο), Ιορδανία (Αμμάν), Αλβανία (Τίρανα) και Κατάρ (Ντόχα), ενώ διαθέτει ιδιαίτερα σημαντικό πελατολόγιο και συνεργασίες σε Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σερβία, Βουλγαρία, Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Ινδία, Πακιστάν και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η TÜV AUSTRIA Hellas έχει ως όραμα και βασική προτεραιότητα την ουσιαστική εφαρμογή της Ποιότητας ως αναπόσπαστο εργαλείο του επιχειρηματικού γίγνεσθαι, τοποθετώντας στο επίκεντρο τον άνθρωπο, την ασφάλεια, το περιβάλλον και το κοινωνικό σύνολο. 

Αυτό επιτυγχάνεται με την αξιοποίηση άριστα εκπαιδευμένου και πιστοποιημένου προσωπικού σε κάθε γνωστικό αντικείμενο, διασφαλίζοντας τη βέλτιστη λύση μέσα σε συνθήκες πλήρους αντικειμενικότητας και αδιαμφισβήτητης ανεξαρτησίας.

Στην TÜV AUSTRIA Hellas αναγνωρίζουμε ως πρωτεύουσα υποχρέωσή μας την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών μας σε ότι αφορά στην υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

Η ανεξαρτησία και η διαφύλαξη του ονόματός μας από συγκρούσεις συμφερόντων αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα της Διοίκησης του Οργανισμού μας.

Thinking Beyond

TÜV Τimes

TÜV Video