Ο Οκτώβριος έχει καθιερωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως Ευρωπαϊκός Μήνας Κυβερνοασφάλειας (ECSM) και είναι αφιερωμένος στην προώθηση της κυβερνοασφάλειας μεταξύ πολιτών και οργανισμών της ΕΕ. Η TÜV AUSTRIA Hellas, μέσα από τις υπηρεσίες επιθεώρησης, ελέγχου, πιστοποίησης και εκπαίδευσης μπορεί να συμβάλει στις συνεχώς εξελισσόμενες απειλές του σύγχρονου κυβερνοχώρου.
Δείτε περισσότερα για τις υπηρεσίες Πληροφορικής της TÜV AUSTRIA Hellas εδώ.

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer