Ο οργανισμός FSSC ανακοίνωσε τον Ιούνιο, τη νέα έκδοση του Προτύπου Πιστοποίησης FSSC 22000 V5. Η νέα έκδοση ενσωματώνει όλες τις βελτιώσεις που περιλαμβάνονται στο νέο πρότυπο ISO 22000 που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2018.

Οι αλλαγές στη νέα έκδοση του FSSC V5 έγιναν λόγω της:

• Δημοσίευσης του νέου προτύπου ISO 22000: 2018

• προσθήκης του καταλόγου των ενδιαφερομένων μερών

• Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του GFSI

• Διαδικασία για διαρκή βελτίωσης

Τα νέα Πιστοποιητικά FSSC 22000 V5 θα εκδοθούν μόλις ολοκληρωθεί με επιτυχία η επιθεώρηση αναβάθμισης (upgrade) στη νέα έκδοση. Αυτό σημαίνει ότι οι προγραμματισμένες επιθεωρήσεις επιτήρησης και επαναπιστοποίησης θα διεξαχθούν ως επιθεωρήσεις αναβάθμισης (upgrade) στη νέα έκδοση του Προτύπου:

• Μετά τις 29 Ιουνίου 2021 όλα τα πιστοποιητικά FSSC 22000 V4.1 που έχουν εκδοθεί θα καταστούν άκυρα

• Θα πραγματοποιούνται επιθεωρήσεις αναβάθμισης (upgrade) σύμφωνα με τη νέα έκδοση του Προτύπου FSSC 22000 V5 , από 1 Ιανουαρίου ως 31 Δεκεμβρίου 2020

• Οι Επιθεωρήσεις αναβάθμισης (upgrade) (επιτήρηση και επαναπιστοποίηση) θα πραγματοποιηθούν κατόπιν συνεννόησης. Σε περίπτωση που κάποιος πιστοποιημένος οργανισμός επιθυμεί, η επιθεώρηση μπορεί να γίνει απροειδοποίητα.

Παρακαλούμε πατήστε εδώ (https://www.fssc22000.com/scheme/scheme-documents/) για να κατεβάσετε τα έγγραφα του Προτύπου FSSC V5