Ο οργανισμός FSSC ανακοίνωσε τον Ιούνιο, τη νέα έκδοση του Προτύπου Πιστοποίησης FSSC 22000 V5. Η νέα έκδοση ενσωματώνει όλες τις βελτιώσεις που περιλαμβάνονται στο νέο πρότυπο ISO 22000 που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2018.

Οι αλλαγές στη νέα έκδοση του FSSC V5 έγιναν λόγω της:

• Δημοσίευσης του νέου προτύπου ISO 22000: 2018

• προσθήκης του καταλόγου των ενδιαφερομένων μερών

• Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του GFSI

• Διαδικασία για διαρκή βελτίωσης

Τα νέα Πιστοποιητικά FSSC 22000 V5 θα εκδοθούν μόλις ολοκληρωθεί με επιτυχία η επιθεώρηση αναβάθμισης (upgrade) στη νέα έκδοση. Αυτό σημαίνει ότι οι προγραμματισμένες επιθεωρήσεις επιτήρησης και επαναπιστοποίησης θα διεξαχθούν ως επιθεωρήσεις αναβάθμισης (upgrade) στη νέα έκδοση του Προτύπου:

• Μετά τις 29 Ιουνίου 2021 όλα τα πιστοποιητικά FSSC 22000 V4.1 που έχουν εκδοθεί θα καταστούν άκυρα

• Θα πραγματοποιούνται επιθεωρήσεις αναβάθμισης (upgrade) σύμφωνα με τη νέα έκδοση του Προτύπου FSSC 22000 V5 , από 1 Ιανουαρίου ως 31 Δεκεμβρίου 2020

• Οι Επιθεωρήσεις αναβάθμισης (upgrade) (επιτήρηση και επαναπιστοποίηση) θα πραγματοποιηθούν κατόπιν συνεννόησης. Σε περίπτωση που κάποιος πιστοποιημένος οργανισμός επιθυμεί, η επιθεώρηση μπορεί να γίνει απροειδοποίητα.

Παρακαλούμε πατήστε εδώ (https://www.fssc22000.com/scheme/scheme-documents/) για να κατεβάσετε τα έγγραφα του Προτύπου FSSC V5

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer