Η εταιρεία ενοικίασης τουριστικών λεωφορείων GR TOURS S.A. πιστοποιήθηκε με το Ιδιωτικό Σχήμα TÜV AUSTRIA CoVid Shield, στο επίπεδο Principal!
Η GR TOURS S.A., από το 1972 χειρίζεται κάθε είδους μεταφορά με λεωφορεία, προς οποιονδήποτε προορισμό. Ξεχωρίζει στην ελληνική, και όχι μόνο, αγορά για την άριστη ποιότητα των υπηρεσιών αλλά και την άψογη εξυπηρέτηση.
Ακόμη, η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί από την TÜV AUSTRIA Hellas για τα Συστήματα Διαχείρισης για την Ποιότητα και για την Οδική Ασφάλεια, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΝ ISO 9001:2015 & ISO 39001:2012.