Σε συνέχεια της έγκαιρης και διαρκούς ενημέρωσης από την TÜV AUSTRIA HELLAS για τις αναθεωρήσεις των προτύπων ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015, η αγορά προοδευτικά προσαρμόζεται, καθώς προχωρά η σταδιακή ενσωμάτωση και εφαρμογή των απαιτήσεων των νέων εκδόσεων των προτύπων από τις επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η TÜV AUSTRIA HELLAS εκδίδει διαπιστευμένα πιστοποιητικά βάσει των αναθεωρημένων εκδόσεων ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 τόσο μέσω του μητρικού διεθνούς οργανισμού TÜV AUSTRIA και με διαπίστευση από το Αυστριακό Συμβούλιο Διαπίστευσης όσο και μέσω του Ελληνικού Συστήματος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ). Και τα δύο Συμβούλια Διαπίστευσης (Ελλάδας και Αυστρίας) είναι ισοδύναμα αφού είναι πλήρη μέλη της ΕΑ (European Accreditation) και της συμφωνίας MLA (Multilateral Agreement) των Φορέων Διαπίστευσης. Η TÜV AUSTRIA HELLAS διαθέτει άρτια εκπαιδευμένους επιθεωρητές και πιστοποιημένους στις νέες εκδόσεις των προτύπων, με πολυετή εμπειρία στο χώρο των πιστοποιήσεων.

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer