Η SARMED S.A., πιστή στην στρατηγική της επιλογή για ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο ανάπτυξης, επαλήθευσε μέσω της TÜV AUSTRIA Hellas τις άμεσες & έμμεσες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14064-1. Το ISO 14064-1 καθορίζει τις αρχές και τις απαιτήσεις για την ποσοτικοποίηση και την αναφορά των εκπομπών και της απομάκρυνσης αερίων του θερμοκηπίου σε επίπεδο οργανισμού και οδηγεί σε συμμόρφωση με τις σχετικές απαιτήσεις του πρόσφατου Κλιματικού Νόμου.
Επίσης, το ίδιο διάστημα, ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία από την TÜV AUSTRIA Hellas και οι επιθεωρήσεις επιτήρησης των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001) και Διαχείρισης Ενέργειας της SARMED (ISO 50001) και η επέκταση των συγκεκριμένων πιστοποιήσεων στις νέες υπερσύγχρονες και ενεργειακά αποδοτικές εγκαταστάσεις της εταιρείας, στον Ασπρόπυργο.

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer