Η TÜV AUSTRIA Hellas πρόσφατα απένειμε στη διεύθυνση της Πληροφορικής της ALPHA BANK πιστοποιητικό συμμόρφωσης βάσει του προτύπου BS 25999. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της τράπεζας και εκεί παρευρέθησαν όλοι οι εμπλεκόμενοι και από τους δύο οργανισμούς. Το BS 25999 part-2 ορίζει τις απαιτήσεις για τη δημιουργία και διαχείριση ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας (business continuity management system). Μέσω της πιστοποίησης του συστήματος αυτού, η ALPHA BANK αποδεικνύει την ικανότητα της να αναγνωρίζει τις πιθανές απειλές προς αυτήν, τις επιπτώσεις στις επιχειρησιακές λειτουργίες και τον προδιαγεγραμμένο τρόπο ανταπόκρισης της σε έκτακτα περιστατικά διασφαλίζοντας έτσι την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσίας στους πελάτες της, ακόμα και σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών.

Να σημειωθεί ότι η TÜV AUSTRIA Hellas είναι διαπιστευμένη από το Ε.ΣΥ.Δ. για το πρότυπο BS25999. Η διαπίστευση αυτή συνοδευόμενη από την αξιοπιστία και συνέπεια του ονόματος της TÜV AUSTRIA Hellas επιβεβαιώνει την ηγετική θέση που κατέχει στην Ελληνική αγορά των επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων συστημάτων διαχείρισης.

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer