Πρόσφατα, η TÜV AUSTRIA Hellas πιστοποίησε τη μεγαλύτερη και παλαιότερη τράπεζα της Αλβανίας, την ΒΚΤ (Banka Kombetare Tregtare). Η ΒΚΤ επιθεωρήθηκε βάσει του προτύπου ISO 9001:2008 για το σύνολο των υπηρεσιών της στα 59 λειτουργικά σημεία παρουσίας της στην Αλβανία.

Για την πιστοποίηση της τράπεζας, η TÜV AUSTRIA Hellas ακολούθησε τη διαδικασία του group certification βάσει της οποίας επιθεωρείται κάθε χρόνο συγκεκριμένος αριθμός υποκαταστημάτων. Να σημειωθεί ότι επί πολλά συναπτά έτη η ΒΚΤ έχει χαρακτηρισθεί από έγκριτα περιοδικά του τραπεζικού κλάδου ως η καλύτερη τράπεζα της Αλβανίας και η καλύτερη τράπεζα στις δυτικές χώρες των Βαλκανίων.