Η TÜV AUSTRIA HELLAS, μετά την έγκριση της πρότασης για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου έργου METVET, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ «Key Action 3: Support for Policy Reform for designing and delivering Joint Qualifications in Vocational Education and Training (VET)», αποτελεί επίσημα πλέον εταίρο του έργου «METVET – Joint Higher VET Course in the Metal Sector» και ενώνει τις δυνάμεις της με άλλους 7 Οργανισμούς.

Στόχος του προγράμματος είναι η αναβάθμιση των υφιστάμενων προσόντων της ειδικότητας του αλουμινοκατασκευαστή, μέσα από τη σχεδίαση και αξιολόγηση ενός κοινού Προγράμματος Σπουδών στο επίπεδο 5 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF 5), συνοδευόμενου από ένα μηχανισμό διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίησης των αποκτηθέντων προσόντων των επαγγελματιών.

Η ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων ηγείται του έργου METVET που έχει ως ημερομηνία έναρξης την 01η Οκτωβρίου 2018 και διάρκεια 2 έτη. Οι συνολικοί εταίροι του έργου δίνονται παρακάτω:

 1. ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων (GR)
 2. ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ – Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (GR)
 3. ΠΟΒΑΣ – Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αλουμινοσιδεροκατασκευαστών (GR)
 4. EINAP – ENAIP Net Impresa Sociale Società Consortile Srl (IT)
 5. EVTA – European Vocational Training Association (BE)
 6. IFB – Institut für Bildungsförderung e.V.  -gemeinnützige Bildungseinrichtung (DE)
 7. TÜV Austria Hellas (GR)
 8. ΕΟΠΠΕΠ – Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού ως συνεργάτης (GR)

  Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

   Please fill the form bellow to download our Gamification Primer