“Health First” και “Cοvid Shield” Αλληλουχία και συσχετισμοί

 

1. Η νέα ΚΥΑ και το σήμα πιστοποίησης “Health First”
Είναι πλέον γνωστό ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ 1881/29.5.2020 του Υπουργείου Τουρισμού, αναφορικά με «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19», ορίζεται το νομοθετικό πλαίσιο και οι προϋποθέσεις για την λειτουργία των ξενοδοχείων (κύρια καταλύματα), ΕΕΔΔ (Ενοικιαζόμενα δωμάτια και επιπλωμένα διαμερίσματα / μη κύρια καταλύματα) και camping για τη λήψη μέτρων για την αναχαίτιση της διασποράς και μετάδοσης του κορωνοϊού. Ειδικότερα δε, βλ. Άρθρο 4, περιγράφεται το Σήμα Πιστοποίησης “Health First” σύμφωνα με το οποίο:

  • Θεσπίζεται το Σήμα Πιστοποίησης “Health First” βάσει των κριτηρίων που περιγράφονται στα παραρτήματα Ι-ΙΙ για τα τη λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων (Ξενοδοχεία και Ενοικιαζόμενα Δωμάτια-Επιπλωμένα Διαμερίσματα) και των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων (κάμπινγκ), αντίστοιχα.
  • Η χορήγηση του Σήματος θα διεκπεραιώνεται μέσω ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής του ΞΕΕ, χωρίς πρότερο επιτόπιο έλεγχο με αυτοδήλωση συμμόρφωσης του επιχειρηματία.
  • Για τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, το Σήμα χορηγείται από το Υπουργείο Τουρισμού με ανάλογη διαδικασία (αίτηση) και χωρίς πρότερο επιτόπιο έλεγχο.
  • Ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 20η Ιουνίου 2020.

2. Η προστιθέμενη αξία του σχήματος πιστοποίησης TÜV AUSTRIA “Covid Shield”
Επίσης, είναι πλέον γνωστό ότι το σχήμα πιστοποίησης TÜV AUSTRIA “Covid Shield” του οργανισμού μας, έχει βρει ευρεία αποδοχή στην αγορά (ως προαιρετικό σχήμα πιστοποίησης για εκείνους που επιθυμούν να ξεχωρίσουν) και στο χώρο του τουρισμού και πολλές τουριστικές επιχειρήσεις έχουν ήδη ολοκληρώσει ή είναι σε διαδικασία επιθεώρησης και πιστοποίησης. Το TÜV AUSTRIA “Covid Shield” θέτει τις προϋποθέσεις και το πλαίσιο για την ανάπτυξη ενός Συστήματος Διαχείρισης το οποίο υποστηρίζει την επιχείρηση να ενσωματώσει στην καθημερινή του λειτουργία τις απαιτήσεις των υγειονομικών πρωτοκόλλων, έτσι όπως αυτά καθορίζονται από τους επίσημους επιστημονικούς φορείς Υγείας, επιχειρηματικούς κλάδους και οργανώσεις, καλές πρακτικές καθώς φυσικά και τις αρμόδιες αρχές. Η συμβολή του στις επιχειρήσεις αφορά σε τέσσερις βασικούς άξονες:

i. Λειτουργεί ως εργαλείο για την συνεχή και ελεγχόμενη εφαρμογή του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου που ορίζει η νομοθεσία στο πλαίσιο του Συστήματος Διαχείρισης. Είναι σημαντικό δε να σημειωθεί ότι αυτοσκοπός των επιχειρήσεων δεν είναι απλά να είναι έτοιμοι να επαναλειτουργήσουν ΑΛΛΑ να διασφαλίζουν την συνεχή εφαρμογή των κανόνων του πρωτοκόλλου, και άρα να εξασφαλίσουν την επιχειρησιακή τους συνέχεια σε ουσιαστικό και πρακτικό επίπεδο.

ii. H Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης αποτελεί το όχημα για την ενίσχυση της αξιοπιστίας του μηνύματος που όλοι θέλουν να επικοινωνήσουν αναφορικά με την ενδυνάμωση του αισθήματος ασφάλειας των επισκεπτών και των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου συνολικά ότι η επιχείρηση διαθέτει τον μηχανισμό και τις υποδομές, το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, ότι τα απαραίτητα μέτρα εφαρμόζονται καθ’ όλη την διάρκεια της παραμονής του, τουλάχιστον.

iii. Ενισχύει το αίσθημα της εμπιστοσύνης ότι επιλέγουν έναν χώρο όπου θα εφαρμόζονται οι κανόνες και ένα περιβάλλον όπου η εφαρμογή των κανόνων είναι επαληθευμένη με σημείο αναφοράς την πιστοποίηση αυτών εφαρμοζόμενων διαδικασιών, άρα τη διασφάλιση πως ένας ανεξάρτητος διαπιστευμένος οργανισμός πιστοποίησης εγνωσμένου κύρους και αξιοπιστίας ελέγχει και επιβεβαιώνει.
iv. Η εμφανής ύπαρξη του διεθνώς αναγνωρίσιμου TÜV AUSTRIA “Covid Shield” logo της πιστοποίησης διευκολύνει την μετάδοση του μηνύματος και το επιτυγχάνει με αμεσότητα και αξιοπιστία για τον αλλοδαπό αλλά και τον ημεδαπό επισκέπτη.

Ως εκ τούτου είναι σημαντικό να είναι σαφές ότι η πιστοποίηση “Health First” και “Covid Shield” πρακτικά δύναται να λειτουργούν συνεργατικά αφού οι απαιτήσεις του πρώτου αποτελούν ένα από τα βασικά σημεία αναφοράς της επιθεώρησης και συμπληρωματικά, αφού το δεύτερο εξασφαλίζει την απρόσκοπτη και συνεχή εφαρμογή τους σε καθημερινό επίπεδο για όσες επιχειρήσεις θέλουν πραγματικά να ξεχωρίσουν αποκτώντας ένα σήμα πιστοποίησης αναγνωρίσιμο διεθνώς και υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Εν κατακλείδι, η υποχρέωση της πιστοποίησης και της εφαρμογής των απαιτήσεων του “Health First” μετατρέπεται από νομοθετική υποχρέωση σε ενσυνείδητη εφαρμογή τους από το σύνολο του οργανισμού μέσα από την τεκμηρίωση του Συστήματος Διαχείρισης του “Covid-Shield”. Η δε πιστοποίησή του αποτελεί το εργαλείο για την εδραίωση πραγματικής σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ των επισκεπτών, των tour operators, των επιχειρηματιών της τουριστικής αγοράς αλλά και την εν γένει κοινωνία. Ο έλεγχος, η επιθεώρηση προάγουν την εμπιστοσύνη. Το TÜV AUSTRIA “Covid-Shield” την πιστοποιεί. Γι’ αυτούς που επιθυμούν να ξεχωρίσουν. Η πιστοποίηση είναι πολιτισμός!

3. Επιχειρησιακή Συνέχεια, Κοινωνική Ευθύνη και TÜV AUSTRIA “Covid Shield”
Κοινός στόχος όλου του επιχειρηματικού κόσμου του τουρισμού σήμερα, είναι να απαντήσει στην πρόκληση που έχουμε μπροστά μας με ρεαλιστικούς τρόπους, κερδίζοντας το στοίχημα της ευθύνης, της εμπιστοσύνης και της επιχειρησιακής συνέχειας. Τα ζητήματα αυτά είναι στην κορυφή της ατζέντας όλων των εμπλεκόμενων, απέναντι στους εργαζομένους, στους πολίτες, στους επισκέπτες-πελάτες, στην κοινωνία. Ήρθε η ώρα της κοινωνικής ευθύνης η οποία δένεται άρρηκτα με την επιχειρηματική συνέχεια και αποδεικνύεται αποτελεσματικά με την επιθεώρηση και την πιστοποίηση TÜV AUSTRIA “Covid Shield”. Για τους πελάτες μας, τους επισκέπτες μας, το προσωπικό μας, την κοινότητα που δραστηριοποιούμαστε, για την κοινωνία που επιχειρούμε.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Συνεχίζουμε ακόμη πιο δυναμικά!

Με εκτίμηση
TÜV AUSTRIA Hellas

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer