Η ACTA – Τεχνοβλαστός Α.Π.Θ., θυγατρική εταιρεία της TÜV AUSTRIA, εντάσσεται στους επίσημους εκπαιδευτικούς συνεργάτες της Microsoft μέσω του προγράμματος “Microsoft In Education – Global Training Partner”!

Με αυτή της την ένταξη προσθέτει στις διευρυμένες υπηρεσίες που προσφέρει στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού, την εκπαίδευση σε καινοτόμες τεχνολογίες, όπως το Artificial Intelligence, το Cloud Computing, τα Databases και το Microsoft 365.

Η ACTA – Τεχνοβλαστός Α.Π.Θ. είναι διαπιστευμένος φορέας πιστοποίησης προσώπων και επαγγελματικών δεξιοτήτων από το Ελληνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) και αναγνωρισμένος φορέας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) Στα 18 χρόνια της επιτυχημένης της λειτουργίας, έχει διαπιστεύσει 190 Σχήματα Πιστοποίησης και έχει πιστοποιήσει περισσότερους από 300.000 επαγγελματίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Με τη διάθεση διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων, η ACTA – Τεχνοβλαστός Α.Π.Θ. στέκεται πάντα δίπλα στους νέους και στους επαγγελματίες, που θέλουν να επενδύσουν με ασφάλεια στο μέλλον τους!

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer