Οι εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων, υγραερίων & ανεφοδιασμών αεροσκαφών της ΕΚΟ επιθεωρήθηκαν και αξιολογήθηκαν επιτυχώς από την TÜV AUSTRIA Hellas, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001:2018!

Στην TÜV AUSTRIA Hellas, αισθανόμαστε για ακόμα μια φορά ιδιαίτερη χαρά που οι εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων, υγραερίων & ανεφοδιασμών αεροσκαφών της ΕΚΟ επιθεωρήθηκαν επιτυχώς με το πρότυπο ISO 45001. Η καθιέρωση και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, αποτελεί σημαντικό εργαλείο για κάθε σύγχρονη επιχείρηση. Με το νέο διεθνές πρότυπο, ενισχύεται η ικανότητα των επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των κινδύνων, αλλά και τον εντοπισμό των ευκαιριών βελτίωσης της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, ενώ αναβαθμίζεται ο ρόλος των εργαζομένων και των λοιπών ενδιαφερομένων μερών.

Επίσης, η ΕΚΟ εφαρμόζει επιτυχώς συστήματα διαχείρισης ποιότητας καθώς και περιβαλλοντικής διαχείρισης, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001 και ISO 14001 αντίστοιχα.

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer