Ολοκληρώσαμε με επιτυχία την πιστοποίηση της ΕΚΑ Ελλάς ΑΕ / EKA Hellas SA για το Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα και την Περιβαλλοντική Διαχείριση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΝ ISO 9001:2015 και ΕΝ ISO 14001:2015 αντίστοιχα.
Η ΕΚΑ Ελλάς ΑΕ / EKA Hellas SA εστιάζει στη δημιουργία ολοκληρωμένων λύσεων διαρρύθμισης εργονομικών επαγγελματικών χώρων. Από την ίδρυσή της το 1991, εξελίσσεται συνεχώς και αναπτύσσει καινούρια προϊόντα και υπηρεσίες και τα τελευταία 6 χρόνια εκπροσωπεί το μεγαλύτερο κατασκευαστή επίπλων γραφείου στον κόσμο, την Steelcase.
Η συγκεκριμένη πιστοποίηση αποδεικνύει την ποιοτική προσφορά των υπηρεσιών της και τη δέσμευσή της για το περιβάλλον.